9.Sınıf Edebiyat Kitabı 17-18-19-20-21-22-23 Cevapları (2012-2013 )

 • 31 Aralık 2012 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9.Sınıf Edebiyat Kitabı  17-18-19-20-21-22-23 Cevapları  (2012-2013 )

  Sayfa 17-18-19

  2. soru :
  * ilme önem verilmeye başlanması

  *akeri alanda yapılan yeniliklerde başarılı olunmaması

  *eğitim sisteminin çökmesi

  *kuşakların eğitilmemesi

  *savaşlarda toprak ve mal kaybedilmesi

  *savaş tazminatı ödemsiyle ekon*****n bozulması

  *merkezi otoritenin bozulması

  *yönetmin bozulması

  *bilim adamlarının yeniliklere kayıtsız kalması

  *yeniçerilerin soru yaratması

  *milliyetçilik akımlar

  1. etkinlik -> boşluk olan yer

  *yeniçerilerin yeniliklere karşı çıkmları.

  *batılı devletlerin çıkar birliği yapmaları.

  *askeriyede yapılan yeniliklerin kalıcı olmaması.

  *maliyenin iyi yönetilmemesi

  Değerlendirme Cevabları

  1-B 2-C

  3 doğru yanlış sorusu

  D,D,Y,D

  4.soru cevabı

  Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.

  Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.

  Sayfa 19 Yorumlama ve Güncelleme kısmındaki 3.soru noktalı yerin cevabı :

  Ülkemizin diğer ülkelere daha iyi tanıtılabilmesi için ülkemizin güzelliklerini bir dergiye döküp reklam olarak dağıtabilir veya diğer ülkelerin televizyonlarında bizim ülkenin gezip görülecek yerlerinin tanıtımı yapılabilir.

  sayfa 19 en alttaki değerlendirme

  1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.

  2)bboşluk doldurmaca

  tanınmasında ,sanatlar ve sanat

  3) D şıkkı olacak

  Sayfa 20

  1.Bilim ve Uzay bilimi fotoğrafları vardır.Edebiyat'ın bilim üzerindeki yerini ve ilişkisini anlatıyor olabilir.

  2.Ay'a gidecek araçtan ve bu aracın nelerden yapıldığından bahsediyor.

  3.Bilgi vermek amaçlı yazılmış olabilir.Evet kaynaklık etmiştir.Roman yazarken, yazdığı romanda bazı gerçeklere de yer veriyor ve bilim adamları Jules Verne'nin eserlerini inceleyerek buluş ve keşiflerin oluşmasında kolaylık sağlamışlar.

  Sayfa 21

  benzerlikler ve farklılıklar

  benzerlikler=konusunun insan olması , dilin hepsinde ortak kullanılması

  farklılıklar=yöntem farklı kullanılır,edebyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.

  Sayfa 22

  yorumlama-güncelleme

  soru 3 ) edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır.

  değerlendirme

  1)d,d,y,d,d,y

  2)C sıkkı

  sayfa 23...

  1)bilgi vermek amaççlı yazılmıştır.amacı sanat yapmaktır.

  2)hayır dil insanaları birbiriyle anlaşmasını sağlar.

  9.Sınıf, Edebiyat, Kitabı, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Cevapları  (2012-2013)
  Devamını Oku...

  9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

  Sayfa : 42

  İnceleme ~

  1. O dönemdeki islam inancını değişik şekillerde çağırdığını anlatarak o döneme ait dinî görüşünü şiire yansıtmıştır.Benzetmelerden yararlanmıştır .Dağlar ile taşlar ile,seherlerde kuşlar ile ...  2. Birinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , toplum içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlayacağı sade dil kullanılmıştır.  İkinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , sanat içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlaması önemli değildir.  -Namık Kemal'in şiiri birinci döneme aittir.  3. Kaside de insanların hak,adalet,hürriyet düşüncesini benimsediğini anlatıyor.Cenge Giderken ' de savaş döneminde neler yapacağını anlatıyor.  Sayfa 43

  2. metin

  -Birinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat toplum içindir.Şiirde hak , adalet , özgürlük gibi kavramlar işlenmiş edebiyata yeni türler kazandırmıştır.

  -İkinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat sanat içindir.Abdülhamit'in istibdad dönemine denk geldiği için sanatçılar kendi işlerine kapanmışlar.Bireysel yer vermişlerdir.  3. metin-3. soru

  -Kaside , arız ölçüsüyle yazılmıştır.Şiirlerini ağır bir dille yazmıştır. Cenge Giderken , hece ölçüsüyle yazılmıştır. Milliyetçilik(türkçülük) akımından etkilenmiştir.Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.Milli edebiyat dili ozanlarındandır.  Sayfa 44

  Yorumlama-Güncelleme

  1. soru

  -Tanzimat şairleri divan şiiri gelenekleriyle yetiştirildiği için ağır bir dil kullanmıştır.  2. soru

  1. metin:Sözlü edebiyatta gelişen tasavvufi türk edebiyatıdır.Dili sadedir.8'li hece ölçüsü vardır.Amaç topluma hitap etmektir.

  2. metin:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Tanzimat edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.Şekil ve biçim ölçüsüyle kasidedir.

  3. metin:Sade bir dil vardır.Milli edebiyat geleneği içinde yazılmıştır.Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.Amaç topluma hitap etmektir.  Değerlendirme

  1. soru(boşluklara gelecek kelimeler)

  -dönemden

  -sosyal ve kültürel

  -edebiyatını

  -islamın  2. soru

  C şıkkı

  3. soru:yapamadım

  4. soru(doğru-yanlış)

  D

  D

  Y

  .....

  4.  Sayfa 45

  Hazırlık

  1.Metinlerden 2.metni daha ahenkli okuruz.Çünkü kelimeler birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmuştur.  2.Türkü de anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde anlatırız. Yazdığımız düz metinde ise söyleyiş tarzımız değişir.  İnceleme

  1.Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okuruz.Bundan dolayı iki arkadaşımız da farklı ses tonu ile okur.  2.Evet iki metinde de ahenk vardır.Bu iki metnin söylenişleri aynı değildir. Çünkü konular farklıdır.1.metin coşkulu ,2.metin sevinçli ifade ederiz.

  Sayfa 48

  1=Şiirde ritim kafiye , ölçü ve ses tekrarıyla sağlanır.  2=C şıkkı  3=C şıkkı  4=D , Y , Y  5=Her edebi ESERİN kendine özgü bir AHENK ve RİTİM anlayışı vardır.

  Şiirde ÖLÇÜ ve SES TEKRARI ahenk unsurudur.  6=Tam olarak bilmiyorum ama ahenk çapraz kafiye ile sağlanmış olabilir.

  Değerlendirme

  1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

  İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

  Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

  Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

  İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

  Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.  2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.  3=B şıkkı  4= -  Sayfa 49

  Hazırlık - Tema

  1-) Her edebi eserde iletilmek istenen bir mesaj vardır . Bu mesaja tema denir . Temayı bulmak için " Sair bu şiiri neden yazmıştır?" sorusu sorulur.

  2-) Tema siirin dışında da soyut bir kavram ve düşünce olarak vardır.  Sayfa 50

  3-) Tarih , şeref , şiir . . .  Anlama Ve Yorumlama

  3-) Kutuları çapraz bir şekilde eşleştireceksiniz .

  4-) Şiirin ismi " Yavrum " olmalidır .  Sayfa 51

  1.ikiside yanlış.2.boşluk doldurmada tema aşktır.3.cevap A'dır.4.tema ölümdür.

  2.TEMANIN GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ VARDIR.ŞİİRİN TEMASI BAYRAK SEVGİSİ

  3.BAYRAKBİR SÜSE,KIZ KARDEŞİNİN GELİNLİĞİNE,ŞEHİDİN SON ÖRTÜSÜNE,SAVAŞIN KARTALINA VEÇİÇEGE BENZETİLİYOR  Ölçme ve Değerlendirme

  1-Y,Y

  2-karşılıksız aşk

  3-E

  4-ölümden sonra doğaya dönme isteği

  Sayfa 53

  Değerlendirme

  1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

  İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

  Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

  Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

  İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

  Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.  2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.  3=B şıkkı  4= -Sayfa 58

  1.Boşluk doldurma

  Şiirin birimi(üçlük,bent,beyit)

  Şiirde(özlem) duygusu hakimdir.

  Şiirin dili (sade bir türkçe)

  Şiir(cumhuriyet)döneminde yazılmış olabilir

  2:B

  3:nazım birimi etkilidir

  4,Y,Y,Y,D  Sayfa 59 - Hazırlık

  1.Karacaoğlan'ın şiirinde ölüm teması , Anonim şiirde ise ayrılık teması işlenmiştir.

   9. Sınıf, Türk Edebiyatı, Sayfa, 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59
  Devamını Oku...

  9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları  Sayfa 12 HAZIRLIK bölümü  1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallarında işlenebilir

  2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,kağıt.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır çünkü hepsinin malzemesi farklıdır.

  3.  GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ  Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.

  Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada

  yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.

  İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.

  İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.

  Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir.

  Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.

  Bilim nasıl ki akla, mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştir meye yöneliktir.  2012 Yılı Türk Edebiyatı 9.Sınıf Etkinlik ve Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 13  Sayfa 13 SANATIN ÖZÜ VE EREĞİ  1-eser sanat eseridirçünkü duygularla ifade edildiği için.

  2-sanatın özünü değerlendirmektedir.Güzel sanatlarda işlenmez çünkü bir doğruluk kanıtlamaya çalışmaktadır,duygu yoktur.

  3-aşk,sonsuz bir türküye benzetilmiştir.

  4-insan etkinlikleri güzel sanatlarda etkilidir.güzel sanatlarda duygu ön planda oldugu için büyük ölçüde yer almaktadır..  2012 Yılı 9.Sınıf Türk Edebiyat Kitabı Etkinlik ve Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 16  1- Metnin başında ve sonunda üç nokta var buda devamı olduğu gösterir bize o yüzden de metin denmiştir.  2-Gül ile diken denebilir.  3-Edebiyat dili- Edebi dil adlı metindeki sanat tanımına katılıyorum ama sanat bu sınıflandırmadan da ibaret değildir.  4-İletişim yazı anlaşma sanat alanlarında kullanılmaktadır.  5-Net bir cevap veremeyiz. Çünkü sanat insanlığın varoluşundan bu yana yaptıkları her türlü faaliyetlerle ortaya çıkmıştır.  6-Evet Göktürk Kitabeleri ilk yazılı eserdir edebi metin olarak kabul edebiliriz.

  1-b 2-c  3 doğru yanlış sorusu  D,D,Y,D  4.soru cevabı  Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.  Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.  2010 Yılı 9.Sınıf Türk Edebiyat Kitabı Ölçme Değerlendirme ve Etkinlik Cevapları Sayfa 19- Sayfa 21- Sayfa 22- Sayfa 23  Sayfa 19 en alttaki değerlendirme  1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.

  2)bboşluk doldurmaca

  tanınmasında ,sanatlar ve sanat

  3) D şıkkı olacak  Sayfa 21  Benzerlikler ve farklılıklar  benzerlik=konusunun insan olması, dilin hepsinde ortak kullanılması  farklılıklar=yöntem farklı kullanılır, edebiyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.  Sayfa 22  Yorumlama- Güncelleme  Soru 3 ) Edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır.  Değerlendirme Soruları:  1)d,d,yd,d,y  2)C şıkkı  Sayfa 23  1)Bilgi vermek amaçlı yazılmıştır. Amacı sanat yapmaktır.  Sayfa 27  10=Bilim, edebiyat, felsefe, günlük konuşma  Değerlendirme:  1)y,d,d,y,d  SAYFA 29

  1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

  2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

  3. -

  4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

  EVET EVET BANKA MEMURUYUM  YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.  SAYFA 30

  DEĞERLENDİRME

  1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

  ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

  2. -

  3. B

  4. Edebi metinde

  anlam bağı

  9., Sınıf, Edebiyat, Kitabı, Cevapları,2012 Yılı, 9.Sınıf, Türk, Edebiyat, Kitabı, Etkinlik, Ölçme, Değerlendirme, Cevapları

  Devamını Oku...

  9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar

  Sayfa 77

  Değerlendirme

  1. C. Şairin belli bir sanat anlayışına bağlı olması

  2.

  D

  D

  Y

  Y

  D

  3. Tema

  4. Kendi hayatını anlatmak zorunda değildir.Kendi hayatını işlemesede şiire yansır.

  5. Dil,din,ırk,yaşadığı ortam,kültür ve dünya görüşleri ister istemez yansıtır.

  Sayfa 78

  1. Yöresel kıyafetli bayanlar, köy ortamı , güzellik.

  2.

  Ok

  Yavuz Sultan Selim Hân'ın önünde

  Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,

  Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

  O Gaazî Hünkâr'ın mutlu gününde..

  Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,

  Güneşli bir nîsan günü ok attı.

  Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;

  En er kemankeşe yetti üç atım.

  En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.

  Titrek elleriyle gererken yayı,

  Her yandan bir merak sardı alayı.

  Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

  Hünkâr dedi 'Koca! Pek yaman saldın,

  Eğerçi bellisin benim katımda,

  Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

  Bu sihirli oku nereden aldın? '

  İhtiyar elini bağrına soktu,

  Dedi ki: 'İstanbul muhâsarası,

  Başlarken aldığım gazâ yarası,

  İçinden çektiğim bu altın oktu!..'

  (Manzume)

  Farklar :

  -Şiirde anlatılanları düz yazı ile ifade edemeyiz.Manzumede anlatılanları düz yazı ile ifade edebiliriz.

  -Şiirde olay örgüsü yoktur.Manzumede olay örgüsü vardır.

  -Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır.Manzumede toplumsal konular , yaşanmış ya da yaşanabilecek konular işlenir.

  -Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

  -Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.

  3. Birinci metinde hikayeye benzeyen bir anlatım vardır.

  Sayfa 83

  4.etkinlk

  kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam

  Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam

  Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam

  Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

  Sayfa 84

  3.Macera başlamak üzereymiş o gün,

  Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş

  4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır

  5.Ey benim sarı tamburam,

  sen ne için inlersin?

  içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır

  6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri

  şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

  Sayfa 85

  6.etkinlik

  örnekler mecaz çeşidi mecazın nasıl yapıldığı

  Kara günümde elimden tuttu = mecaz = kara kelimesi gerçek anlamın dışında

  Ani bir üzüntü.... = istiare = alev gömleği aşık olmya benztlmiş

  Kır ata nal mı dayanır?.... = kişileştirme = dağların uykdn uyndrlması teşhs yplmıs

  Ayağını yorganına göre uzat = kinaye = hem gerçek hem mecaz...

  Hafız Osman... = istiara = bezetilen ışık benzeyen hafız osman

  Mor menekşe ... = intak , teşhis = menkşe konşturlmş ve insn kşiliği almış

  Her nereye.... = tariz = tam tersini dmk istemis

  Böyle çalışırsan.... = tariz = aslında olamayacağını ifade etmktdir

  Gönlüm gibi... = teşhis = gönlünü nameye(mektuba) benzetmiş

  Evden izin almadan... = M.Mürsel = ev derken aile demeke iistiyor

  Şişler hazır... = m.mürsel = şişler derken etlerden kastediyor

  sayfa 86

  2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih6-E 7-D 8-E 9-E 10-A

  SAYFA 86:

  1-boşluklar

  *mecazı mürsel

  *kişileştirme

  *temel anlam

  *açık istiare

  2-D,Y,D

  SAYFA 87

  3-E

  4-A

  5-D

  6-A

  7-C

  SAYFA 88

  8-D

  9-D

  10-C

  Sayfa 91

  1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz

  bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var

  ayşegül bize geldi

  arkadaşıma gül aldım

  3 etkinlik)yaşı eş sesli

  güçlü)eş anlamlı

  aglrım)zıt anlamlı

  eşimiz)yakın anlamlı 80 ölçme değerlendirme

  SAYFA 93

  1.soru

  A)Türkü:anonim

  B)Balıkçı :Cumhuriyet dönemi

  C)Gazelivan

  D)Çakıl:Modern

  E)Ağustos çıkması:modern

  cevap C'dir.

  2.soru D'dir.

  3.Soru :Bir olay örgüsünün verilmesi.

  4.soru:Kafiye,ahenk,ölçü vb.

  5.soru:

  D

  D

  Y

  D

  Y

  Y

  Y

  Y

  6.SORU:Boşluk doldurma:

  Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

  Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

  Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

  Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

  Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

  Sayfa 95=3.soru C'dir.

  4.Soru:C'dir.

  5.Soru'dir.

  10.Soru:

  imge:Şiire ait

  Öğreticilik:Manzumeye ait

  11.Soru:B'dir.

  Sayfa 95

  3.soru:C

  4.Soru:C

  5.Soru:D

  10.Soru: imge:Şiire ait //Öğreticilik:Manzumeye ait

  11.Soru:B

  sayfa 161-162

  1-C

  2-C

  3-C

  4-C

  5-B

  6-D

  7-C

  8-A

  D

  Y

  D

  Y

  Y

  Y

  Y

  6.SORU:Boşluk doldurma

  Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

  Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

  Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

  Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

  Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

  SAYFA 99

  1. Bir balıkçının oğlunun sultanla evlenmesi ve ardından yaşananlar metnin olayıdır.

  2. Metindeki olay zamanı belirsizdir.Mekan olarak da Mısır, saray gibi mekanlar vardır.Metnin türü masal olduğu için zaman ve mekan çoğunlukla belirsizdir.  3.Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanı olduğu belli değildir. Metinde böylesi bir bilgi yoktur.

  4. Metindeki olağanüstü olaylar şunlardır:

  v Sultanın kocasının balıkçı olduğunu başına kakınca balıkçı kocasının konuşma yeteneğini kaybetmesi

  v Celladın ipi sultanın boynuna geçirince sultanın saçlarının dökülmesi

  SAYFA 100

  5. Metindeki yerleri haritada gösteremeyiz; bunlar hayali, kurmaca mekanlardır.

  6. Metindeki gerçeğe uymayan durumlar ve olaylar:

  v Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,

  v Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması…

  v Altı kulaklı aygırın varlığı…

  v Atın sihirli olması ve konuşması ,

  v Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,

  v Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması

  7. Doğal bir durum değildir ;çünkü bu yetenekler gerçekliğe uygun değildir...

  SAYFA 101

  8. Hepsinde tasvirlere yer verilmiştir.Betimlemelere örnekler…

  Balıkçı Güzeli adlı metinde “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış.”

  Malçı Mergen metninde “ Ak ormanlık dağın koltuğunda , yer altı suyunun kenarında , sayılamayac kadar mal besleyen dağ gibi serveti besleyen altı köşeli keçe evinde Aybıçı adlı bay yaşarmış…”

  “O en güzel sevgi” metninde ise “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”

  9.Balıkçı Güzeli’nde duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman ) ve geniş zaman kipi ; Malçı Mergen’de görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman) ve geniş zaman ; O En Güzel Sevgi metninde (görülen geçmiş zaman) kipi kullanılmıştır. Masallarda genelde duyulan geçmiş zaman kipi, öykülerde ise görülen geçmiş zaman kipleri kullanılır.

  10. Metinlerin benzer yönleri yapısının olay örgüsü, yer , zaman ve kişi unsurları üzerine kurulması ; hepsinin edebi metin olmasıdır.

  Farklılıkları :

  Karagöz Oyunu gösterme amacıyla diğerleri anlatma amacıyla yazılmıştır.

  1.metnin türü masal , 2.metnin türü masal 3.metin ise öyküdür.

  11. Karagöz oyunu adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Metin göstermeye bağlı bir metin olduğu için karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.Diğer metinlerde de karşılıklı konuşmalara yer verilebilirdi.

  SAYFA 102

  12. Ah Şu Gençler adlı metin sahnede canlandırılabilir. Bu metinlerden Karagöz Oyunu ve Ah Şu Gençler metninde yay ayraç içinde açıklamalar vardır.Bu açıklamalar oyun sahnelenirken oyuncuların yapmaları gereken hareketleri göstermek içindir.

  13. Tiyatro metinleri karşıklı konuşmaya dayanmaktadır.Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosu olduğu için bu oyundaki olaylar belirli tipler arasında geçmektedir.

  14. Ah Şu Gençler metninde olaylar altı kişi arasında geçmektedir.

  9. Sınıf, Edebiyat, Kitabı, 77, 102, arası, ful cevaplar
  Devamını Oku...

  9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 204 le 215 arası cevapları

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 204 le 215 arası cevapları

  sayfa 204

  1-)Bu metinde dönemin zihniyeti olarak insanların teknolojik gelişmelrden dolayı geceleri çalışmak zorunda olduğunu bazılarının ise sadece gündüzlerin çalıştığını anlayabiliriz.Ayrıca kıtalar arası uçuşlarında olduğu bu metinden anlaşılır.

  2-)Bu metinin yazılış ama bilgi vermek ve yönlerdirmektir. Hedef kitleside uyku sorunu olanlar olabilir

  3-)4 birim vardır işte yazdırmayın onların hepisi metinde adları yazıyo

  4-)Bu metinin ana düşüncesi uykunun sosyal hayatımızdaki yeri ve önemidir.Yazıldığı dönemle ilişkiside işte o dönemde bazı insanlırın gece çalışmak zorunda olduğundan bazı psikolojik felan filan bozukluklar geçirmesi işte ilişkisi böyle

  5-)Burda metin dilin göndergesel işleviyle kullanılmıştır. göndergesel işlev:bilgi vermek için olan vardıya hani işte o.

  6-)Metinin konusunu, dil ve anlatımını etkileyen en önemli unsurlardan birisi hitap ettiği hedef kitlesidir. Metinin dili hitap ettiği hedef kitlesine göre farkılılık gösterir.Örneğin bu metinde hedef kitle biz yani cocuklar ya da normal sıradan bir insan değildir. Çünkü burada bazı bilinmeyen kelimeler vardır. Yani terimler vardır sirkadiyen nörötik kortizol senkronizatör vb. yani bunun hedef kitlesi bu sözleri bilen bu sözler hakkında az çok bilgi sahibi olan kişilerdir. eğer hedef kitle biz olsaydık bu kelimerin anlmı bir parantez içinde verilir ya da uzun uzun anlatılırdı.

  7-)Bu metin bilimsel metindir makaledir. Makale diyince sadece gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdeki makale gelmesin aklınıza bizim hoca böyle dedi ben onun yalancısıyım

  8-) –

  9-)Bu bir makaledir nerdenmi anlıyoruz? çünkü ispatlama var sonra hiç bir öznel yargılara yer verilmemiş.

  Sayfa 215

  1. günlük 2. röpörtaj 3. – 4.tarihi 5.bilimsel 6.makale 7. – 8.fıkra 9.mizah 10.hatıra 11.deneme 12.mektup 13.eleştiri 14.geziyazısı

  9. Sınıf, Edebiyat, Dersi, sayfa, 204, 215, arası cevapları, bulabilirsiniz
  Devamını Oku...

  9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 114 - 124 arası cevaplar

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • 9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 114 - 124 arası cevaplar  Hazırlık 1)''Bütün parçaların toplamından fazla bir şeydir.'' ifadesi bir bütünü meydana getiren parçaların hiçbir zaman bütünün kendisini karşılayamayacağını anlatmaktadır.Ona bu özelliği kazandıran ise,bir birlik etrafında kazandığı niteliktir. 2)Aynı türkü ya da şarkının değişik kişiler tarafından söylendiğinde ortaya çıkan farklılığın sebebi,türkü ya da şarkıyı söyleyen kişinin,kendi özelliklerini türkü ya da şarkıya yansıtmasıdır. 3)Yorum,''bir yazının veya sözün,anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturmak;bir olayı belli bir görüşe göre açıklama,değerlendirme;gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkartmaktır.''

  İNCELEME 1)Bitmeyen Senfoni ve Moby Dick adlı metinlerin her birinde anlatılanların herhangi biriyle ya da serim,düğüm,çözüm bölümlerinden biriyle metnin bütününü anlamlandırılamaz.Çünkü,metnin anlamı,kendisini meydana getiren parçalardan ya da toplamından oluşmaz.Çünkü anlam,bunların toplamından fazla bir şeydir. 2)''Kıskanç dalgalar kabarıp siliyor izlerimi.Silsinler;ben geçtim ya bir kere''cümlesi yan anlam değeri ve çağrışım gücü bakımından güçlüdür.Çünkü bu cümlelerdeki sözcüklere gerçek anlamları dışında farklı anlamlar yüklenmiş böylece sözcüklerin çağrışım gücü arttırılmıştır.Bu durum edebi metinlerin her okunuşta farklı anlamlar kazanmasının da temel sebebidir. Verilen cümleler öznel durumları ifade etmektedir.Bu cümlelerin yazılış amacı,öznel duyguları estetik bir kaygıyla,edebi metnin olanaklarıyla ifade etmektir. ''Heisenberg,yirmi dört yaşındayken oluşturduğu matris mekanik ve kendi adıyla bilinen belirsizlik ilkesiyle atom fiziğine yeni bir kimlik kazandırır;1923'de Nobel ödülünü alır.'' cümlesi yan anlam ve çağrışım gücü bakımından zayıftır.Cümlede ifade edilenler belirli bir anlama sahip,kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir yargıdır. 3)''Demir Raylar'' ifadesi,Moby Dick'in kahraman anlatıcının hiçbir engel tanımadan her zorluğun üstesinden gelmeyi göze alarak seçtiği yolu ifade etmek için kullandığı bir benzetmedir. 4)Bitmemiş Senfoni ve Moby Dick adlı metinlerde açıkça ifade edilmeyen,sezdirilen,gösterile n,çağrıştırılan anlatılmak istenenler şunlardır; Moby Dick: -Bir paragrafta güneşin batması, -Bir paragrafta İnsanların hayatına yön vermek, -Bir paragrafta ise doğru bildiği yoldan ayrılmamak. Bitmemiş Senfoni -Sanat yoksunu insanların yanlış ve bozuk şehirleşmeye sebep oldukları, Açıkça dile geritilemeyen bu ifadeler,metnin teması etrafında şekillenen ve metnin edebi yönünü ve çağrışım değerini güçlendiren ifadelerdir. 5)Verilen cümleler ait olduğu metnin anlamlı dil birlkleri olarak birer parçasıdır.Anlam yönünden ise,kahraman ruh halini ve çevre algılayışını yansıtan ifadelerdir. 6)Bitmemiş Senfoni adlı metinde yazıldığo dönemin bir sorunu olan çarpık ve yanlış kentleşme ele alınmıştır.Bu durum metnin tarihi gerçekliği olan bir sorunu işlediğini göstermektedir. 7)Eleştirel bir yorumcunun Moby Dick adlı metni tabiab sevgisi veya deniz tutkusu,Bitmemiş Senfoni adlı metni ise müzik sevgisini anlatan bir metin olarak değerlendirmesi mümkün değildir.Eleştirel bir yorumcu metnin iletisine bağlı kalarak metinde yeni ve farklı anlamlar bulup sebepleriyle birlikle açıklamak zorundadır.Bu yeni ve farklı anlamlar metnin iletisinden uzak olamaz. 8)Verilen metinlerin farklı şekilde yorumlanması metinlerin amaç ve iletilerine zarar vermez.Çünkü metin anlamı okuyucunun bilgisi,kültürü,görgüsü ve ruh haline göre oluşur.Bu nedenle aynı metin,farklı okuyucular tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir.

  Sayfa 119

  1.soru: edebiyatı Mümtaz'a ihsan sevdirmiştir. Batu edebiyatçılarını örnek almasını sağlamış divan edebiyatını iyi öğrenmesini sağlamıştır. 2.soru: eski divanları okumuş, tari zevkini almış. Fransız şairlerinden etkilenmiş. 3.soru: Edebiyata olan ilgi, tarih, ıtrı(müzik),resim Mümtaz'ın ilgi duyduğu alanlardır. 4.soru: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatıyla romanın kahramanı Mümtaz arasındaki benzerlikler: antalya, tarih, edebiyat 5.soru: Fransız edebiyatına ilgi duymuş, yahya kemal onun hocası ve dostu olmuş, yahya kemal'in yolundan gitmiş, sanata, edebiyata, tarihe ve müziğe ilgi duymuş, Fransız şairlerinden etkilenmiş, batı edebiyatını örnek aldığı gibi divan edebiyatını iyi öğrenmiş, eserlerinde tarih sevgisi zaman, bilinçaltı ve aşk konularını işlemiş, edebiyatı müzik ve resimle birleştirmiş… Huzur -

  Sayfa 118 – 119 – 120

  soru 1) cevap: cümlelerinden yola çıkarak roman kahramanlarından insanın ve mümtazın kültürel sanatsal ve felsefi yönden etkilediğini söyleyebiliriz. 3) mümtaz tarih güzel sanatlar müzik felsefe estetik mimari vb. alanlarına ilgi duymaktadır. Onun zevkleri ve fikirleri kültürel bir bütünlük göstermektedir. Onun ilgi alanına giren bütün sanatlar akımlar fikirler kendi kültüründen bir araya gelerek, bir potada eriyerek kaynaşmaktadır soru 4) cevap: tan pınarın anılarında aldığımız bölüm bu soruya cevaplayabilir soru 5)cevap: metinden tan pınarın antalyada yaşadığı onun bu şehrin bazı yerlerinden etkilendiğini çıkarabiliriz. tanpınarın metnindeki ihsan karakteri hocası Yahya kemal beyatlıdır edebiyat fakültesinde başlayan hoca-öğrenci ilişkisi tanpınarı çok fena etkilemiştir.. Etkinlik Ahmet Hamdi Tanpınar (23 Haziran 1901 İstanbul-24 Ocak 1962 İstanbul) Türk romancı ve şairdir.Lise öğrenimini Antalya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde, yüksek okullarda çeşitli dersler okuttu. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne atandı. 1942-1946 yılları arasında Maraş Milletvekili olarak görev yaptı. Bir süre Milli Eğitim müfettişliği yaptıktan sonra 1949 yılında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki görevine döndü. Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olmuş, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstad olarak seçmiştir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, tıpkı resim ve musiki gibi "güzel sanat"tır. Onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası haline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. İlk şiiri 1920’ de yayımlanmıştı. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile, tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiirler (1961; Bütün Şiirleri adıyla genişletilmiş olarak 1976). Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı, hikaye ve romanlarında da, başta zaman tema’sı olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. (Geniş bilgi Prof. Mehmet Kaplan’ ın Tanpınar’ ın Şiir Dünyası;1964 kitabında). Çeşitli baskıları olan eserleri Dergah Yayınları’ nda toplanmaktadır. Enis Batur, 1992 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ dan “Seçmeler” adlı bir kitap hazırladı. Yazar ile ilgili yayınlanmış en son eser 2007 yılının sonunda çıkan "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa"dır. Eser Tanpınar'ın 1953 yılında yazmaya başladığı ve 1962 yılında vefatına kadar tuttuğu notlardan oluşmaktadır.

  Sayfa 122

  1.Sen kırk gün bir ölü bekleyeceksin…… ve Ne yapalım bu da Allah'tan, bunada sabredelim ……… (kitaplarınızda zaten var diye tam yazmadım) cümlelerinde , dönemim dini inançları çerçevesinde, her konuda Allah'a boyun eydiğini, işlerin ona ona havale edildiğini göstermektedir. Meğerse bu yatan şehzade imiş cümlesinde ise.. o dönemde hanedanlık yönetiminin olduğunu göstermektedir.

  SAYFA 123

  2.Kız odasında nakış işlerken bir kuşun gelmesi, kuşun ertesi akşam yine gelmesi ve kızın bu durumu annesine söylemesi, kuşun 3.kez gelmesi ve kzın annnesinin kaçmaya karar vermesi, kızın ve annesinin başka bir memlekete gitmesi.Kuşun kızı sarayda odaya bırakması, annesinin memleketine dönemesi, kızın İran memleketinden bir halayık satın alması…………. 3. Masalda doğal gerçekçiliği olmayan olağan üstü olaylar yaşanmaktadır. 4. Metinde evvel zamanda bir gün, birkaç gün sonra, akşam üstü gibi belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.Masalda; saray , oda , memleket gibi mekanlar İran ve Yemen gibi ülke adları da bulunmaktadır.Bu mekanların anlatımında tasvirlemeye yer verilmiştir.Metindeki zaman ve mekan unsurları, olayların yaşandığı belirsiz zaman dilimi ile mekanları ifade ederek metnin yapı bakımından tamamlanması sağlanmıştır. 5. TABLO karakter/tip nasıl bir insandı?(bunlar tiptir) -kız: iyi,sabırlı/ şehzade: iyi, sabırlı tip durağan mıdır dinamik midir? -ikiside dinamiktir masalın hangi kısmı sizin tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu? -kız: sürekli hareketkli/ şehzade: kızı ipten kurtarması sosyal ortam ve çevre bu tipi nasıl etkilemiştir? -kız: zengin-fakir hayatı yaşaması olumsuz/ şehzade: yanlış kişiyle evlenmesi olumsuz bu tipin sizin sizin sosyal ve toplumsal yapıdan farkı var mı? -kız: var/ şehzade: var bu tipin diğer tipler üzerinde etkisi var mıdır? -kız: var/ şehzade: var tip kendi kişiliğinin farkında mı…? -kız: farkında/ şehzade: farkında sizce gerçek hayatta bu masaldaki….. -kız: olmaz/ şehzade: olmaz 6.soru: temel çatışma : iyi ile kötü arasındaki çatışmadır tema : gerçeklerden, kaderden kaçılmaz. iyiler herzaman kazanır. 7.soru:ilahi bakış açısı 3.tekil şahıs anlatım vardır.

  SAYFA 124

  OĞUZ KAĞAN DESTANI= -Hun dönemi destanlarındandır. -M.Ö 174-209 -İslamiyet öncesi Türk Destanıdır. -Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır. Zihniyet Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir. Oğuz Kağan'ın kişiliği -cesur -kahraman -adaletli -yiğit Kurgu zamanı Oğuz Kağan'ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır. -Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır. Olay örgüsü -Oğuz Kağan'ın doğması -Kırk günlükken konuşması -Halkı gergedandan kurtarması -Hükümdar olması -Evlenmesi ve üç çocuğu olması -ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması -Ziyafet vermesi -Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi -Siyasi birliği sağlaması -Oğullarına devleti bırakması Teması:Mete Han'ın Orta Asya'da Türk Birliğini kurması Kişiler: -Altun Kağan -Ay Kağan -Oğuz Kağan -Urum Kağan -Uruz Kağan -Dağ,Deniz,Gök -Gün,Ay,Yıldız NOTLAR: -Destanlarda ki kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. -Destanda ki olaylar olağan ve olağanüstüdür. -Destanlar genelde mazmundur. -Anonimdir. Olağanüstü Olaylar: -Anasını sütünü bir kere emer -Çiğ et,çorba ve şarap ister -Dile gelir. -Kırk gün sonra büyür yürür ve oynar -at sürüleri güder,ata biner av avlar Oğuz Kağan'a hanlık ünvanı verilmesi:Hiç kimseinni yaklaşamadığı gergedanı Oğuz Kağan'ın öldürmesi ona hanlıkünvanı verilmesini sağlamıştır. Oğuz Kağan'da -Yönetim şekli -Göçebe hayat -Din anlayışı -Kullandıkları madenler -Cihangirlik anlayışı -Eğlence anlayışı -Çok eşlilik -Belgelik anlayışı gibi anlayışlara rastlanır. OĞUZ KAĞAN (TABLO) Tip nasıl bir insandır? Oğuz Kağan fiziksel özellikleri ve karakteriyle bir kahramanın bütün özelliklerini taşıdığı için bir tiptir.Cesur,kahraman,adaletli,yiğittir. Karakter/tip durağan mıdır ,dinamik midir? Tip kesinlikle dinamiktir.Destan boyunca ön plandadır hiç durmaz hep savaşır. Destanın hangi kısmı szin karakter/tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu? Oğuz Kağan'ın kahramanlığını ilan ettiğii bölüm Sosyal ortam ve çevre bu karakteri nasıl etkilemiştir? Oğuz Kağan'ın olağanüstü özellikler taşıması toplumun ondan beklentilerinin fazla olmasına yol açmıştır.O da bu sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerin getirmiştir. Bu karakterin /tipin sizin sosyal vetoplumsal yapınızla farkı var mıdır? Yoktur.Bugünkü toplumsal yapıda kendi millei için feda edecek kişilere rastlamak oldukça zordur.Ama yinede toplumumuz kendini kurtaracak kahramanlar beklemektedir. Bu karakterin diğer karakterler üzerinde etkisi var mıdır? Vardır.Boylara isimler ve oğullarına hanlık verilmesi Karakter kendi kiiliğinin farkında mıdır? Farkındadır.Dünya kağanı ilan etmes itaat edenlere dost etmeyenlere düşman kesilmes Sizce gerçek hayatta bu destandaki karakter gibi davranan biri var mıdır? Hayır.Olağanüstü özellikler taşıması ve değişen yaşam koşulları gerçek hayatta böyle kahraman olmasını imkansızlaştırır.

  9. Sınıf, Edebiyat, Dersi, sayfa, 114, 124, arası cevaplar
  Devamını Oku...

  9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları

 • by
 • çalışma kitabı cevapları • 9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları

  Sayfa 26

  8. Tarihi Özellikler --> Atlı ve göçebe bir medeniyet oluşturmuşlardır.

  Sosyal Özellikler -->> düğün,matem,savaş,yaşayış,kullanılan dil ve dini inanış.

  9.Memleketten uzak kalma , yalnızlık , yabancılık.

  Sayfa 27

  10. (noktalı yerlere gelecek kelimeler)

  a. Edebşyat

  b. Bilim

  c. Felsefe ç. Günlük Konuşma

  Değerlendirme

  1.y-d-d-d-y

  2.d şıkkı

  3.size kalmış

  4.günlük-edebi-kültür

  SAYFA 29

  1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

  2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

  3. -

  4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

  EVET EVET BANKA MEMURUYUM

  YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.

  SAYFA 30

  DEĞERLENDİRME

  1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

  ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

  2. -

  3. B

  4. Edebi metinde

  anlam bağı

  Sayfa 35

  Yorumlama - Güncelleme

  1."Dönüş" adlı metindeki olay,dilin alıcıyı harekete geçiren işleviyle anlatılabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

  Cevap: Tamamen bu işlevle anlatamayız.Ama bazı bölümlerde bu işlev uygulanabilir.

  2."Dönüş" metninin iletisi sizce nedir?Her metnin bir iletişim aracı olduğunu söyleyebilir misiniz?Bir hikâye ile gazete haberi aynı türden iletişim araçları mıdır? Niçin?

  Cevap:Metnin iletisi 'Anne sevgisi'dir. Edebi metinlerde iletişim kuramayız.Çünkü her insanın duygu ve düşünceleri farklıdır.Bir hikâye ve gazete haberi aynı türden iletişim aracı değildir.Çünkü hikâye sanatsal , gazete haberi öğretici metindir.

  3.Hikâyeden yan anlamda kullanılmış kelimeler bulunuz.Edebî metinlerde yan anlamın niçin tercih edildiğini açıklayınız.

  Cevap:Ağaçlara soğuk vurmuş,Karanlığa üflemek ... Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır .

  4.-

  Değerlendirme ~

  1. Cevap: D

  D

  D

  Y

  D

  D

  2. Edebî metnin oluşturulma nedeni nedir?

  Cevap: Edebî metinlerin oluşturma edenleri ilk olarak sanat yapmaktır.

  3.Aşağıdaki iletişim araçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

  Cevap: B.Roman

  4.Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

  Cevap:

  -Edebî eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır .

  -Edebî metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.

  Sayfa : 36- 37

  Hazırlık ~

  1.Edebî eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır.Bu eserde 'gökkuşağını beline dolamak' gerçek anlamda kullanılmamıştır.

  2.Edebî eserde gerçeği olduğu gibi anlatmaz.Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarak yazılır.

  İnceleme ~

  1.Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkündür.Yazar anlattığı herşeyi yaşamış olması gerekmez.Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.

  2.Mümkün değildir.Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamız mümkün değildir.O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.

  3.Metinlerde tanıtılan mekân Ankara'dır.Hayır aynı sözlerle tanıtılmamıştır.2.metin tarihi metindir.3.metin de psikoloji biliminden yararlanılmışdır.

  4.Sözü edilen kişi Selim'dir.Bu metinde Selim'in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.İnsanların her türlü etkinliği işlenebilir.

  5.-

  Sayfa : 38

  Yorumlama ve Güncelleme

  1.-

  2.Kahramanların olağanüstü özellikleri vardır.Çevremizde böyle kişileri görmemiz mümkün değildir.

  3.Bilim verilerinden yararlanmamıştır.Günümüzde oluşturulsaydı daha farklı biçimde oluşturulurdu.Çünkü edebî metinler yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtır.

  Değerlendirme ~

  1. E. Edebî metin teknik gelişmeleri olduğu gibi aktarır.

  2.Diğer bilgi ve bilim alanlarının ortaya koyduğu veriler edebiyatın oluşumuna kaynaklık eder.

  Edebî metinde günlük hayattaki yaşanan tüm olaylar tam olarak yer almaz.

  3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlayışına bırakılan kelimeler vardır.Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.

  4. Tamamen aynı özelliklere sahip değildir. ama özellikleri birbirlerine benzer.

  5. Y

  D

  D

  D

  Y

  9. Sınıf, Edebiyat, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38 cevapları
  Devamını Oku...
   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun