9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar

Posted on
 • 31 Aralık 2012 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar

  Sayfa 77

  Değerlendirme

  1. C. Şairin belli bir sanat anlayışına bağlı olması

  2.

  D

  D

  Y

  Y

  D

  3. Tema

  4. Kendi hayatını anlatmak zorunda değildir.Kendi hayatını işlemesede şiire yansır.

  5. Dil,din,ırk,yaşadığı ortam,kültür ve dünya görüşleri ister istemez yansıtır.

  Sayfa 78

  1. Yöresel kıyafetli bayanlar, köy ortamı , güzellik.

  2.

  Ok

  Yavuz Sultan Selim Hân'ın önünde

  Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,

  Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

  O Gaazî Hünkâr'ın mutlu gününde..

  Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,

  Güneşli bir nîsan günü ok attı.

  Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;

  En er kemankeşe yetti üç atım.

  En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.

  Titrek elleriyle gererken yayı,

  Her yandan bir merak sardı alayı.

  Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

  Hünkâr dedi 'Koca! Pek yaman saldın,

  Eğerçi bellisin benim katımda,

  Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

  Bu sihirli oku nereden aldın? '

  İhtiyar elini bağrına soktu,

  Dedi ki: 'İstanbul muhâsarası,

  Başlarken aldığım gazâ yarası,

  İçinden çektiğim bu altın oktu!..'

  (Manzume)

  Farklar :

  -Şiirde anlatılanları düz yazı ile ifade edemeyiz.Manzumede anlatılanları düz yazı ile ifade edebiliriz.

  -Şiirde olay örgüsü yoktur.Manzumede olay örgüsü vardır.

  -Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır.Manzumede toplumsal konular , yaşanmış ya da yaşanabilecek konular işlenir.

  -Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

  -Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.

  3. Birinci metinde hikayeye benzeyen bir anlatım vardır.

  Sayfa 83

  4.etkinlk

  kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam

  Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam

  Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam

  Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

  Sayfa 84

  3.Macera başlamak üzereymiş o gün,

  Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş

  4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır

  5.Ey benim sarı tamburam,

  sen ne için inlersin?

  içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır

  6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri

  şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

  Sayfa 85

  6.etkinlik

  örnekler mecaz çeşidi mecazın nasıl yapıldığı

  Kara günümde elimden tuttu = mecaz = kara kelimesi gerçek anlamın dışında

  Ani bir üzüntü.... = istiare = alev gömleği aşık olmya benztlmiş

  Kır ata nal mı dayanır?.... = kişileştirme = dağların uykdn uyndrlması teşhs yplmıs

  Ayağını yorganına göre uzat = kinaye = hem gerçek hem mecaz...

  Hafız Osman... = istiara = bezetilen ışık benzeyen hafız osman

  Mor menekşe ... = intak , teşhis = menkşe konşturlmş ve insn kşiliği almış

  Her nereye.... = tariz = tam tersini dmk istemis

  Böyle çalışırsan.... = tariz = aslında olamayacağını ifade etmktdir

  Gönlüm gibi... = teşhis = gönlünü nameye(mektuba) benzetmiş

  Evden izin almadan... = M.Mürsel = ev derken aile demeke iistiyor

  Şişler hazır... = m.mürsel = şişler derken etlerden kastediyor

  sayfa 86

  2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih6-E 7-D 8-E 9-E 10-A

  SAYFA 86:

  1-boşluklar

  *mecazı mürsel

  *kişileştirme

  *temel anlam

  *açık istiare

  2-D,Y,D

  SAYFA 87

  3-E

  4-A

  5-D

  6-A

  7-C

  SAYFA 88

  8-D

  9-D

  10-C

  Sayfa 91

  1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz

  bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var

  ayşegül bize geldi

  arkadaşıma gül aldım

  3 etkinlik)yaşı eş sesli

  güçlü)eş anlamlı

  aglrım)zıt anlamlı

  eşimiz)yakın anlamlı 80 ölçme değerlendirme

  SAYFA 93

  1.soru

  A)Türkü:anonim

  B)Balıkçı :Cumhuriyet dönemi

  C)Gazelivan

  D)Çakıl:Modern

  E)Ağustos çıkması:modern

  cevap C'dir.

  2.soru D'dir.

  3.Soru :Bir olay örgüsünün verilmesi.

  4.soru:Kafiye,ahenk,ölçü vb.

  5.soru:

  D

  D

  Y

  D

  Y

  Y

  Y

  Y

  6.SORU:Boşluk doldurma:

  Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

  Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

  Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

  Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

  Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

  Sayfa 95=3.soru C'dir.

  4.Soru:C'dir.

  5.Soru'dir.

  10.Soru:

  imge:Şiire ait

  Öğreticilik:Manzumeye ait

  11.Soru:B'dir.

  Sayfa 95

  3.soru:C

  4.Soru:C

  5.Soru:D

  10.Soru: imge:Şiire ait //Öğreticilik:Manzumeye ait

  11.Soru:B

  sayfa 161-162

  1-C

  2-C

  3-C

  4-C

  5-B

  6-D

  7-C

  8-A

  D

  Y

  D

  Y

  Y

  Y

  Y

  6.SORU:Boşluk doldurma

  Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

  Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

  Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

  Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

  Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

  SAYFA 99

  1. Bir balıkçının oğlunun sultanla evlenmesi ve ardından yaşananlar metnin olayıdır.

  2. Metindeki olay zamanı belirsizdir.Mekan olarak da Mısır, saray gibi mekanlar vardır.Metnin türü masal olduğu için zaman ve mekan çoğunlukla belirsizdir.  3.Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanı olduğu belli değildir. Metinde böylesi bir bilgi yoktur.

  4. Metindeki olağanüstü olaylar şunlardır:

  v Sultanın kocasının balıkçı olduğunu başına kakınca balıkçı kocasının konuşma yeteneğini kaybetmesi

  v Celladın ipi sultanın boynuna geçirince sultanın saçlarının dökülmesi

  SAYFA 100

  5. Metindeki yerleri haritada gösteremeyiz; bunlar hayali, kurmaca mekanlardır.

  6. Metindeki gerçeğe uymayan durumlar ve olaylar:

  v Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,

  v Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması…

  v Altı kulaklı aygırın varlığı…

  v Atın sihirli olması ve konuşması ,

  v Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,

  v Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması

  7. Doğal bir durum değildir ;çünkü bu yetenekler gerçekliğe uygun değildir...

  SAYFA 101

  8. Hepsinde tasvirlere yer verilmiştir.Betimlemelere örnekler…

  Balıkçı Güzeli adlı metinde “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış.”

  Malçı Mergen metninde “ Ak ormanlık dağın koltuğunda , yer altı suyunun kenarında , sayılamayac kadar mal besleyen dağ gibi serveti besleyen altı köşeli keçe evinde Aybıçı adlı bay yaşarmış…”

  “O en güzel sevgi” metninde ise “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”

  9.Balıkçı Güzeli’nde duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman ) ve geniş zaman kipi ; Malçı Mergen’de görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman) ve geniş zaman ; O En Güzel Sevgi metninde (görülen geçmiş zaman) kipi kullanılmıştır. Masallarda genelde duyulan geçmiş zaman kipi, öykülerde ise görülen geçmiş zaman kipleri kullanılır.

  10. Metinlerin benzer yönleri yapısının olay örgüsü, yer , zaman ve kişi unsurları üzerine kurulması ; hepsinin edebi metin olmasıdır.

  Farklılıkları :

  Karagöz Oyunu gösterme amacıyla diğerleri anlatma amacıyla yazılmıştır.

  1.metnin türü masal , 2.metnin türü masal 3.metin ise öyküdür.

  11. Karagöz oyunu adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Metin göstermeye bağlı bir metin olduğu için karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.Diğer metinlerde de karşılıklı konuşmalara yer verilebilirdi.

  SAYFA 102

  12. Ah Şu Gençler adlı metin sahnede canlandırılabilir. Bu metinlerden Karagöz Oyunu ve Ah Şu Gençler metninde yay ayraç içinde açıklamalar vardır.Bu açıklamalar oyun sahnelenirken oyuncuların yapmaları gereken hareketleri göstermek içindir.

  13. Tiyatro metinleri karşıklı konuşmaya dayanmaktadır.Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosu olduğu için bu oyundaki olaylar belirli tipler arasında geçmektedir.

  14. Ah Şu Gençler metninde olaylar altı kişi arasında geçmektedir.

  9. Sınıf, Edebiyat, Kitabı, 77, 102, arası, ful cevaplar

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun