9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları

Posted on
 • 31 Aralık 2012 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: • 9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları

  Sayfa 26

  8. Tarihi Özellikler --> Atlı ve göçebe bir medeniyet oluşturmuşlardır.

  Sosyal Özellikler -->> düğün,matem,savaş,yaşayış,kullanılan dil ve dini inanış.

  9.Memleketten uzak kalma , yalnızlık , yabancılık.

  Sayfa 27

  10. (noktalı yerlere gelecek kelimeler)

  a. Edebşyat

  b. Bilim

  c. Felsefe ç. Günlük Konuşma

  Değerlendirme

  1.y-d-d-d-y

  2.d şıkkı

  3.size kalmış

  4.günlük-edebi-kültür

  SAYFA 29

  1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

  2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

  3. -

  4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

  EVET EVET BANKA MEMURUYUM

  YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.

  SAYFA 30

  DEĞERLENDİRME

  1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

  ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

  2. -

  3. B

  4. Edebi metinde

  anlam bağı

  Sayfa 35

  Yorumlama - Güncelleme

  1."Dönüş" adlı metindeki olay,dilin alıcıyı harekete geçiren işleviyle anlatılabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

  Cevap: Tamamen bu işlevle anlatamayız.Ama bazı bölümlerde bu işlev uygulanabilir.

  2."Dönüş" metninin iletisi sizce nedir?Her metnin bir iletişim aracı olduğunu söyleyebilir misiniz?Bir hikâye ile gazete haberi aynı türden iletişim araçları mıdır? Niçin?

  Cevap:Metnin iletisi 'Anne sevgisi'dir. Edebi metinlerde iletişim kuramayız.Çünkü her insanın duygu ve düşünceleri farklıdır.Bir hikâye ve gazete haberi aynı türden iletişim aracı değildir.Çünkü hikâye sanatsal , gazete haberi öğretici metindir.

  3.Hikâyeden yan anlamda kullanılmış kelimeler bulunuz.Edebî metinlerde yan anlamın niçin tercih edildiğini açıklayınız.

  Cevap:Ağaçlara soğuk vurmuş,Karanlığa üflemek ... Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır .

  4.-

  Değerlendirme ~

  1. Cevap: D

  D

  D

  Y

  D

  D

  2. Edebî metnin oluşturulma nedeni nedir?

  Cevap: Edebî metinlerin oluşturma edenleri ilk olarak sanat yapmaktır.

  3.Aşağıdaki iletişim araçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

  Cevap: B.Roman

  4.Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

  Cevap:

  -Edebî eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır .

  -Edebî metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.

  Sayfa : 36- 37

  Hazırlık ~

  1.Edebî eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır.Bu eserde 'gökkuşağını beline dolamak' gerçek anlamda kullanılmamıştır.

  2.Edebî eserde gerçeği olduğu gibi anlatmaz.Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarak yazılır.

  İnceleme ~

  1.Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkündür.Yazar anlattığı herşeyi yaşamış olması gerekmez.Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.

  2.Mümkün değildir.Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamız mümkün değildir.O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.

  3.Metinlerde tanıtılan mekân Ankara'dır.Hayır aynı sözlerle tanıtılmamıştır.2.metin tarihi metindir.3.metin de psikoloji biliminden yararlanılmışdır.

  4.Sözü edilen kişi Selim'dir.Bu metinde Selim'in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.İnsanların her türlü etkinliği işlenebilir.

  5.-

  Sayfa : 38

  Yorumlama ve Güncelleme

  1.-

  2.Kahramanların olağanüstü özellikleri vardır.Çevremizde böyle kişileri görmemiz mümkün değildir.

  3.Bilim verilerinden yararlanmamıştır.Günümüzde oluşturulsaydı daha farklı biçimde oluşturulurdu.Çünkü edebî metinler yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtır.

  Değerlendirme ~

  1. E. Edebî metin teknik gelişmeleri olduğu gibi aktarır.

  2.Diğer bilgi ve bilim alanlarının ortaya koyduğu veriler edebiyatın oluşumuna kaynaklık eder.

  Edebî metinde günlük hayattaki yaşanan tüm olaylar tam olarak yer almaz.

  3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlayışına bırakılan kelimeler vardır.Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.

  4. Tamamen aynı özelliklere sahip değildir. ama özellikleri birbirlerine benzer.

  5. Y

  D

  D

  D

  Y

  9. Sınıf, Edebiyat, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38 cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun