9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

Posted on
 • 31 Aralık 2012 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

  Sayfa : 42

  İnceleme ~

  1. O dönemdeki islam inancını değişik şekillerde çağırdığını anlatarak o döneme ait dinî görüşünü şiire yansıtmıştır.Benzetmelerden yararlanmıştır .Dağlar ile taşlar ile,seherlerde kuşlar ile ...  2. Birinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , toplum içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlayacağı sade dil kullanılmıştır.  İkinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , sanat içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlaması önemli değildir.  -Namık Kemal'in şiiri birinci döneme aittir.  3. Kaside de insanların hak,adalet,hürriyet düşüncesini benimsediğini anlatıyor.Cenge Giderken ' de savaş döneminde neler yapacağını anlatıyor.  Sayfa 43

  2. metin

  -Birinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat toplum içindir.Şiirde hak , adalet , özgürlük gibi kavramlar işlenmiş edebiyata yeni türler kazandırmıştır.

  -İkinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat sanat içindir.Abdülhamit'in istibdad dönemine denk geldiği için sanatçılar kendi işlerine kapanmışlar.Bireysel yer vermişlerdir.  3. metin-3. soru

  -Kaside , arız ölçüsüyle yazılmıştır.Şiirlerini ağır bir dille yazmıştır. Cenge Giderken , hece ölçüsüyle yazılmıştır. Milliyetçilik(türkçülük) akımından etkilenmiştir.Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.Milli edebiyat dili ozanlarındandır.  Sayfa 44

  Yorumlama-Güncelleme

  1. soru

  -Tanzimat şairleri divan şiiri gelenekleriyle yetiştirildiği için ağır bir dil kullanmıştır.  2. soru

  1. metin:Sözlü edebiyatta gelişen tasavvufi türk edebiyatıdır.Dili sadedir.8'li hece ölçüsü vardır.Amaç topluma hitap etmektir.

  2. metin:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Tanzimat edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.Şekil ve biçim ölçüsüyle kasidedir.

  3. metin:Sade bir dil vardır.Milli edebiyat geleneği içinde yazılmıştır.Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.Amaç topluma hitap etmektir.  Değerlendirme

  1. soru(boşluklara gelecek kelimeler)

  -dönemden

  -sosyal ve kültürel

  -edebiyatını

  -islamın  2. soru

  C şıkkı

  3. soru:yapamadım

  4. soru(doğru-yanlış)

  D

  D

  Y

  .....

  4.  Sayfa 45

  Hazırlık

  1.Metinlerden 2.metni daha ahenkli okuruz.Çünkü kelimeler birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmuştur.  2.Türkü de anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde anlatırız. Yazdığımız düz metinde ise söyleyiş tarzımız değişir.  İnceleme

  1.Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okuruz.Bundan dolayı iki arkadaşımız da farklı ses tonu ile okur.  2.Evet iki metinde de ahenk vardır.Bu iki metnin söylenişleri aynı değildir. Çünkü konular farklıdır.1.metin coşkulu ,2.metin sevinçli ifade ederiz.

  Sayfa 48

  1=Şiirde ritim kafiye , ölçü ve ses tekrarıyla sağlanır.  2=C şıkkı  3=C şıkkı  4=D , Y , Y  5=Her edebi ESERİN kendine özgü bir AHENK ve RİTİM anlayışı vardır.

  Şiirde ÖLÇÜ ve SES TEKRARI ahenk unsurudur.  6=Tam olarak bilmiyorum ama ahenk çapraz kafiye ile sağlanmış olabilir.

  Değerlendirme

  1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

  İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

  Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

  Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

  İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

  Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.  2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.  3=B şıkkı  4= -  Sayfa 49

  Hazırlık - Tema

  1-) Her edebi eserde iletilmek istenen bir mesaj vardır . Bu mesaja tema denir . Temayı bulmak için " Sair bu şiiri neden yazmıştır?" sorusu sorulur.

  2-) Tema siirin dışında da soyut bir kavram ve düşünce olarak vardır.  Sayfa 50

  3-) Tarih , şeref , şiir . . .  Anlama Ve Yorumlama

  3-) Kutuları çapraz bir şekilde eşleştireceksiniz .

  4-) Şiirin ismi " Yavrum " olmalidır .  Sayfa 51

  1.ikiside yanlış.2.boşluk doldurmada tema aşktır.3.cevap A'dır.4.tema ölümdür.

  2.TEMANIN GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ VARDIR.ŞİİRİN TEMASI BAYRAK SEVGİSİ

  3.BAYRAKBİR SÜSE,KIZ KARDEŞİNİN GELİNLİĞİNE,ŞEHİDİN SON ÖRTÜSÜNE,SAVAŞIN KARTALINA VEÇİÇEGE BENZETİLİYOR  Ölçme ve Değerlendirme

  1-Y,Y

  2-karşılıksız aşk

  3-E

  4-ölümden sonra doğaya dönme isteği

  Sayfa 53

  Değerlendirme

  1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

  İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

  Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

  Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

  İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

  Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.  2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.  3=B şıkkı  4= -Sayfa 58

  1.Boşluk doldurma

  Şiirin birimi(üçlük,bent,beyit)

  Şiirde(özlem) duygusu hakimdir.

  Şiirin dili (sade bir türkçe)

  Şiir(cumhuriyet)döneminde yazılmış olabilir

  2:B

  3:nazım birimi etkilidir

  4,Y,Y,Y,D  Sayfa 59 - Hazırlık

  1.Karacaoğlan'ın şiirinde ölüm teması , Anonim şiirde ise ayrılık teması işlenmiştir.

   9. Sınıf, Türk Edebiyatı, Sayfa, 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun