9.Sınıf Edebiyat Kitabı 17-18-19-20-21-22-23 Cevapları (2012-2013 )


9.Sınıf Edebiyat Kitabı  17-18-19-20-21-22-23 Cevapları  (2012-2013 )

Sayfa 17-18-19

2. soru :
* ilme önem verilmeye başlanması

*akeri alanda yapılan yeniliklerde başarılı olunmaması

*eğitim sisteminin çökmesi

*kuşakların eğitilmemesi

*savaşlarda toprak ve mal kaybedilmesi

*savaş tazminatı ödemsiyle ekon*****n bozulması

*merkezi otoritenin bozulması

*yönetmin bozulması

*bilim adamlarının yeniliklere kayıtsız kalması

*yeniçerilerin soru yaratması

*milliyetçilik akımlar

1. etkinlik -> boşluk olan yer

*yeniçerilerin yeniliklere karşı çıkmları.

*batılı devletlerin çıkar birliği yapmaları.

*askeriyede yapılan yeniliklerin kalıcı olmaması.

*maliyenin iyi yönetilmemesi

Değerlendirme Cevabları

1-B 2-C

3 doğru yanlış sorusu

D,D,Y,D

4.soru cevabı

Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.

Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.

Sayfa 19 Yorumlama ve Güncelleme kısmındaki 3.soru noktalı yerin cevabı :

Ülkemizin diğer ülkelere daha iyi tanıtılabilmesi için ülkemizin güzelliklerini bir dergiye döküp reklam olarak dağıtabilir veya diğer ülkelerin televizyonlarında bizim ülkenin gezip görülecek yerlerinin tanıtımı yapılabilir.

sayfa 19 en alttaki değerlendirme

1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.

2)bboşluk doldurmaca

tanınmasında ,sanatlar ve sanat

3) D şıkkı olacak

Sayfa 20

1.Bilim ve Uzay bilimi fotoğrafları vardır.Edebiyat'ın bilim üzerindeki yerini ve ilişkisini anlatıyor olabilir.

2.Ay'a gidecek araçtan ve bu aracın nelerden yapıldığından bahsediyor.

3.Bilgi vermek amaçlı yazılmış olabilir.Evet kaynaklık etmiştir.Roman yazarken, yazdığı romanda bazı gerçeklere de yer veriyor ve bilim adamları Jules Verne'nin eserlerini inceleyerek buluş ve keşiflerin oluşmasında kolaylık sağlamışlar.

Sayfa 21

benzerlikler ve farklılıklar

benzerlikler=konusunun insan olması , dilin hepsinde ortak kullanılması

farklılıklar=yöntem farklı kullanılır,edebyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.

Sayfa 22

yorumlama-güncelleme

soru 3 ) edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır.

değerlendirme

1)d,d,y,d,d,y

2)C sıkkı

sayfa 23...

1)bilgi vermek amaççlı yazılmıştır.amacı sanat yapmaktır.

2)hayır dil insanaları birbiriyle anlaşmasını sağlar.

9.Sınıf, Edebiyat, Kitabı, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Cevapları  (2012-2013)
Devamını Oku...

9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59


9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59

Sayfa : 42

İnceleme ~

1. O dönemdeki islam inancını değişik şekillerde çağırdığını anlatarak o döneme ait dinî görüşünü şiire yansıtmıştır.Benzetmelerden yararlanmıştır .Dağlar ile taşlar ile,seherlerde kuşlar ile ...2. Birinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , toplum içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlayacağı sade dil kullanılmıştır.İkinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , sanat içindir ' görüşünü benimsemiştir.Halkın anlaması önemli değildir.-Namık Kemal'in şiiri birinci döneme aittir.3. Kaside de insanların hak,adalet,hürriyet düşüncesini benimsediğini anlatıyor.Cenge Giderken ' de savaş döneminde neler yapacağını anlatıyor.Sayfa 43

2. metin

-Birinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat toplum içindir.Şiirde hak , adalet , özgürlük gibi kavramlar işlenmiş edebiyata yeni türler kazandırmıştır.

-İkinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat sanat içindir.Abdülhamit'in istibdad dönemine denk geldiği için sanatçılar kendi işlerine kapanmışlar.Bireysel yer vermişlerdir.3. metin-3. soru

-Kaside , arız ölçüsüyle yazılmıştır.Şiirlerini ağır bir dille yazmıştır. Cenge Giderken , hece ölçüsüyle yazılmıştır. Milliyetçilik(türkçülük) akımından etkilenmiştir.Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.Milli edebiyat dili ozanlarındandır.Sayfa 44

Yorumlama-Güncelleme

1. soru

-Tanzimat şairleri divan şiiri gelenekleriyle yetiştirildiği için ağır bir dil kullanmıştır.2. soru

1. metin:Sözlü edebiyatta gelişen tasavvufi türk edebiyatıdır.Dili sadedir.8'li hece ölçüsü vardır.Amaç topluma hitap etmektir.

2. metin:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Tanzimat edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.Şekil ve biçim ölçüsüyle kasidedir.

3. metin:Sade bir dil vardır.Milli edebiyat geleneği içinde yazılmıştır.Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.Amaç topluma hitap etmektir.Değerlendirme

1. soru(boşluklara gelecek kelimeler)

-dönemden

-sosyal ve kültürel

-edebiyatını

-islamın2. soru

C şıkkı

3. soru:yapamadım

4. soru(doğru-yanlış)

D

D

Y

.....

4.Sayfa 45

Hazırlık

1.Metinlerden 2.metni daha ahenkli okuruz.Çünkü kelimeler birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmuştur.2.Türkü de anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde anlatırız. Yazdığımız düz metinde ise söyleyiş tarzımız değişir.İnceleme

1.Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okuruz.Bundan dolayı iki arkadaşımız da farklı ses tonu ile okur.2.Evet iki metinde de ahenk vardır.Bu iki metnin söylenişleri aynı değildir. Çünkü konular farklıdır.1.metin coşkulu ,2.metin sevinçli ifade ederiz.

Sayfa 48

1=Şiirde ritim kafiye , ölçü ve ses tekrarıyla sağlanır.2=C şıkkı3=C şıkkı4=D , Y , Y5=Her edebi ESERİN kendine özgü bir AHENK ve RİTİM anlayışı vardır.

Şiirde ÖLÇÜ ve SES TEKRARI ahenk unsurudur.6=Tam olarak bilmiyorum ama ahenk çapraz kafiye ile sağlanmış olabilir.

Değerlendirme

1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.3=B şıkkı4= -Sayfa 49

Hazırlık - Tema

1-) Her edebi eserde iletilmek istenen bir mesaj vardır . Bu mesaja tema denir . Temayı bulmak için " Sair bu şiiri neden yazmıştır?" sorusu sorulur.

2-) Tema siirin dışında da soyut bir kavram ve düşünce olarak vardır.Sayfa 50

3-) Tarih , şeref , şiir . . .Anlama Ve Yorumlama

3-) Kutuları çapraz bir şekilde eşleştireceksiniz .

4-) Şiirin ismi " Yavrum " olmalidır .Sayfa 51

1.ikiside yanlış.2.boşluk doldurmada tema aşktır.3.cevap A'dır.4.tema ölümdür.

2.TEMANIN GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ VARDIR.ŞİİRİN TEMASI BAYRAK SEVGİSİ

3.BAYRAKBİR SÜSE,KIZ KARDEŞİNİN GELİNLİĞİNE,ŞEHİDİN SON ÖRTÜSÜNE,SAVAŞIN KARTALINA VEÇİÇEGE BENZETİLİYORÖlçme ve Değerlendirme

1-Y,Y

2-karşılıksız aşk

3-E

4-ölümden sonra doğaya dönme isteği

Sayfa 53

Değerlendirme

1=Şiir dili düz yazı dilinden SANATLI BİR SÖYLEYİŞ olduğu için farklıdır.

İmge sınırlı olan VARLIKLARLA sınırsız olan HAYALLER için doğmuştur.

Söz sanatı ile imge DAHA SINIRLI olduğu için birbirinden farklı anlatım biçimidir.

Şiir dilinde KELİMELER için çağrışımı önemlidir.

İmge soyut OLAN VARLIĞI SOMUTLAŞTIRMAK için olmuştur.

Şiir anlam için değil AHENK için yazılır.2=İmge ,hayal gücü demektir. Şiirde şairin kendine özgü mecazi anlatımıyla ahenk sağlanır.3=B şıkkı4= -Sayfa 58

1.Boşluk doldurma

Şiirin birimi(üçlük,bent,beyit)

Şiirde(özlem) duygusu hakimdir.

Şiirin dili (sade bir türkçe)

Şiir(cumhuriyet)döneminde yazılmış olabilir

2:B

3:nazım birimi etkilidir

4,Y,Y,Y,DSayfa 59 - Hazırlık

1.Karacaoğlan'ın şiirinde ölüm teması , Anonim şiirde ise ayrılık teması işlenmiştir.

 9. Sınıf, Türk Edebiyatı, Sayfa, 42-43-44-45-48-49-50-51-53-58-59
Devamını Oku...

9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları


9. Sınıf Edebiyat Kitabı CevaplarıSayfa 12 HAZIRLIK bölümü1-ruh hali dikkatli.resim,heykel ve edebiyat gibi sanat dallarında işlenebilir

2-heykelin malzemesi mermerdir.heybeninki iplik,karikatürün resim,kalem,kağıt.bu ürünlerin hepsi birbirinden farklıdır çünkü hepsinin malzemesi farklıdır.

3.GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİSanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.

Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada

yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.

İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.

İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzi k)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.

Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir.

Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.

Bilim nasıl ki akla, mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştir meye yöneliktir.2012 Yılı Türk Edebiyatı 9.Sınıf Etkinlik ve Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 13Sayfa 13 SANATIN ÖZÜ VE EREĞİ1-eser sanat eseridirçünkü duygularla ifade edildiği için.

2-sanatın özünü değerlendirmektedir.Güzel sanatlarda işlenmez çünkü bir doğruluk kanıtlamaya çalışmaktadır,duygu yoktur.

3-aşk,sonsuz bir türküye benzetilmiştir.

4-insan etkinlikleri güzel sanatlarda etkilidir.güzel sanatlarda duygu ön planda oldugu için büyük ölçüde yer almaktadır..2012 Yılı 9.Sınıf Türk Edebiyat Kitabı Etkinlik ve Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 161- Metnin başında ve sonunda üç nokta var buda devamı olduğu gösterir bize o yüzden de metin denmiştir.2-Gül ile diken denebilir.3-Edebiyat dili- Edebi dil adlı metindeki sanat tanımına katılıyorum ama sanat bu sınıflandırmadan da ibaret değildir.4-İletişim yazı anlaşma sanat alanlarında kullanılmaktadır.5-Net bir cevap veremeyiz. Çünkü sanat insanlığın varoluşundan bu yana yaptıkları her türlü faaliyetlerle ortaya çıkmıştır.6-Evet Göktürk Kitabeleri ilk yazılı eserdir edebi metin olarak kabul edebiliriz.

1-b 2-c3 doğru yanlış sorusuD,D,Y,D4.soru cevabıSanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sanat, insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür.Zanaat; Maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe gerektiren, pratik bilgi ve el ustalığı ile yapılan iştir. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işe zanaat denir.2010 Yılı 9.Sınıf Türk Edebiyat Kitabı Ölçme Değerlendirme ve Etkinlik Cevapları Sayfa 19- Sayfa 21- Sayfa 22- Sayfa 23Sayfa 19 en alttaki değerlendirme1)şairlerin diğer insanlardan farklı duygular hissettikleri belirtilmiştir.Atatürkün sana verdiği önem anlatılmaktadır.

2)bboşluk doldurmaca

tanınmasında ,sanatlar ve sanat

3) D şıkkı olacakSayfa 21Benzerlikler ve farklılıklarbenzerlik=konusunun insan olması, dilin hepsinde ortak kullanılmasıfarklılıklar=yöntem farklı kullanılır, edebiyatta amaç sanat ve güzellik yaratmaktır bilimde ise bir buluş açıklamaktır.Sayfa 22Yorumlama- GüncellemeSoru 3 ) Edebi bir metindir sanat yapmak için yazılmıştır.Değerlendirme Soruları:1)d,d,yd,d,y2)C şıkkıSayfa 231)Bilgi vermek amaçlı yazılmıştır. Amacı sanat yapmaktır.Sayfa 2710=Bilim, edebiyat, felsefe, günlük konuşmaDeğerlendirme:1)y,d,d,y,dSAYFA 29

1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

3. -

4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

EVET EVET BANKA MEMURUYUMYAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.SAYFA 30

DEĞERLENDİRME

1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

2. -

3. B

4. Edebi metinde

anlam bağı

9., Sınıf, Edebiyat, Kitabı, Cevapları,2012 Yılı, 9.Sınıf, Türk, Edebiyat, Kitabı, Etkinlik, Ölçme, Değerlendirme, Cevapları

Devamını Oku...

9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar


9. Sınıf Edebiyat Kitabı 77-102 arası ful cevaplar

Sayfa 77

Değerlendirme

1. C. Şairin belli bir sanat anlayışına bağlı olması

2.

D

D

Y

Y

D

3. Tema

4. Kendi hayatını anlatmak zorunda değildir.Kendi hayatını işlemesede şiire yansır.

5. Dil,din,ırk,yaşadığı ortam,kültür ve dünya görüşleri ister istemez yansıtır.

Sayfa 78

1. Yöresel kıyafetli bayanlar, köy ortamı , güzellik.

2.

Ok

Yavuz Sultan Selim Hân'ın önünde

Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,

Bu yüksek tepeye dikti bu taşı

O Gaazî Hünkâr'ın mutlu gününde..

Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,

Güneşli bir nîsan günü ok attı.

Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;

En er kemankeşe yetti üç atım.

En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.

Titrek elleriyle gererken yayı,

Her yandan bir merak sardı alayı.

Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.

Hünkâr dedi 'Koca! Pek yaman saldın,

Eğerçi bellisin benim katımda,

Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

Bu sihirli oku nereden aldın? '

İhtiyar elini bağrına soktu,

Dedi ki: 'İstanbul muhâsarası,

Başlarken aldığım gazâ yarası,

İçinden çektiğim bu altın oktu!..'

(Manzume)

Farklar :

-Şiirde anlatılanları düz yazı ile ifade edemeyiz.Manzumede anlatılanları düz yazı ile ifade edebiliriz.

-Şiirde olay örgüsü yoktur.Manzumede olay örgüsü vardır.

-Şiirde bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır.Manzumede toplumsal konular , yaşanmış ya da yaşanabilecek konular işlenir.

-Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.

-Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.

3. Birinci metinde hikayeye benzeyen bir anlatım vardır.

Sayfa 83

4.etkinlk

kuşun kanadını tedavi ettirdi = gerçek anlam

Uçağın kanadında arıza çıktı = yan anlam

Kırıldı kanadım kaldım çaresiz = mecaz anlam

Takımın sağ kanadı bu maçta iyiydi = terim anlam

Sayfa 84

3.Macera başlamak üzereymiş o gün,

Sürücelmiş bu ateş yıllarca ... istiare yapılmıştır benzetilen ateş

4.Bir ruh o derin bahçede ...ruh kelimesi insan sözcüğü yerine kullanılmıştır mecazı mürsel yapılmıştır

5.Ey benim sarı tamburam,

sen ne için inlersin?

içim oyuk.... hem mecaz hem gerçek anlamını düşündüren sözcükler vardır tamburanın içi gerçekten oyuktur ayrıca kişi mecaz olarak içim oyuk derken derdini ifade etmek istemiştir kinaye sanatı yapılmıştır

6.hediye namıyla bir şey gönderme.... Huzuri

şair burada cimri ve bencil birisini eleştirmektedir "komşun evi yanar iken söndürme" derken tam tersini imalı bir şekilde ifade etmek istiyor yani tariz sanatı yapılmıştır

Sayfa 85

6.etkinlik

örnekler mecaz çeşidi mecazın nasıl yapıldığı

Kara günümde elimden tuttu = mecaz = kara kelimesi gerçek anlamın dışında

Ani bir üzüntü.... = istiare = alev gömleği aşık olmya benztlmiş

Kır ata nal mı dayanır?.... = kişileştirme = dağların uykdn uyndrlması teşhs yplmıs

Ayağını yorganına göre uzat = kinaye = hem gerçek hem mecaz...

Hafız Osman... = istiara = bezetilen ışık benzeyen hafız osman

Mor menekşe ... = intak , teşhis = menkşe konşturlmş ve insn kşiliği almış

Her nereye.... = tariz = tam tersini dmk istemis

Böyle çalışırsan.... = tariz = aslında olamayacağını ifade etmktdir

Gönlüm gibi... = teşhis = gönlünü nameye(mektuba) benzetmiş

Evden izin almadan... = M.Mürsel = ev derken aile demeke iistiyor

Şişler hazır... = m.mürsel = şişler derken etlerden kastediyor

sayfa 86

2.ünite ölçme değerlendirme: 1-Y,D 2-didaktik 3-modern şiir 4-D 5-telmih6-E 7-D 8-E 9-E 10-A

SAYFA 86:

1-boşluklar

*mecazı mürsel

*kişileştirme

*temel anlam

*açık istiare

2-D,Y,D

SAYFA 87

3-E

4-A

5-D

6-A

7-C

SAYFA 88

8-D

9-D

10-C

Sayfa 91

1)yazı yazmaktan elim koptu,yazın piknikte top oynuyoruz

bagdan üzüm topladık.bag evinde annenlermi var

ayşegül bize geldi

arkadaşıma gül aldım

3 etkinlik)yaşı eş sesli

güçlü)eş anlamlı

aglrım)zıt anlamlı

eşimiz)yakın anlamlı 80 ölçme değerlendirme

SAYFA 93

1.soru

A)Türkü:anonim

B)Balıkçı :Cumhuriyet dönemi

C)Gazelivan

D)Çakıl:Modern

E)Ağustos çıkması:modern

cevap C'dir.

2.soru D'dir.

3.Soru :Bir olay örgüsünün verilmesi.

4.soru:Kafiye,ahenk,ölçü vb.

5.soru:

D

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

6.SORU:Boşluk doldurma:

Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

Sayfa 95=3.soru C'dir.

4.Soru:C'dir.

5.Soru'dir.

10.Soru:

imge:Şiire ait

Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B'dir.

Sayfa 95

3.soru:C

4.Soru:C

5.Soru:D

10.Soru: imge:Şiire ait //Öğreticilik:Manzumeye ait

11.Soru:B

sayfa 161-162

1-C

2-C

3-C

4-C

5-B

6-D

7-C

8-A

D

Y

D

Y

Y

Y

Y

6.SORU:Boşluk doldurma

Şiir dili .........[imge] diline dayanır.

Şiir yazıldığı dönemin ........[ekonomik]...........[sosyal] ve kültürel hayatından izler taşır.

Şiir ..........[ölçü],.........[vurgu],kafiye ve .........[tonlama] akışı ahengin oluşmasında yardımcı olur.

Şiirde .........[kelimeler] yeni anlamlar kazanır.

Şiirde anlam okurun ...........[düşüncelerine]göre değişebilir.

SAYFA 99

1. Bir balıkçının oğlunun sultanla evlenmesi ve ardından yaşananlar metnin olayıdır.

2. Metindeki olay zamanı belirsizdir.Mekan olarak da Mısır, saray gibi mekanlar vardır.Metnin türü masal olduğu için zaman ve mekan çoğunlukla belirsizdir.3.Balıkçı ve sultanın hangi ülkenin insanı olduğu belli değildir. Metinde böylesi bir bilgi yoktur.

4. Metindeki olağanüstü olaylar şunlardır:

v Sultanın kocasının balıkçı olduğunu başına kakınca balıkçı kocasının konuşma yeteneğini kaybetmesi

v Celladın ipi sultanın boynuna geçirince sultanın saçlarının dökülmesi

SAYFA 100

5. Metindeki yerleri haritada gösteremeyiz; bunlar hayali, kurmaca mekanlardır.

6. Metindeki gerçeğe uymayan durumlar ve olaylar:

v Sıçanın otları yemesiyle eski halinden on kat daha iyi olması,

v Malçı’nın da aynı ottan şifa bulması…

v Altı kulaklı aygırın varlığı…

v Atın sihirli olması ve konuşması ,

v Atın Malçı’ya ad vermesi, kendi adını da değiştirmesi,

v Malçı’nın şarkı söylemesiyle kurumuş yerlerin yapraklanması , ağaçların yapraklanmaya başlaması

7. Doğal bir durum değildir ;çünkü bu yetenekler gerçekliğe uygun değildir...

SAYFA 101

8. Hepsinde tasvirlere yer verilmiştir.Betimlemelere örnekler…

Balıkçı Güzeli adlı metinde “Bunun çok güzel, civan gibi bir oğlu varmış.”

Malçı Mergen metninde “ Ak ormanlık dağın koltuğunda , yer altı suyunun kenarında , sayılamayac kadar mal besleyen dağ gibi serveti besleyen altı köşeli keçe evinde Aybıçı adlı bay yaşarmış…”

“O en güzel sevgi” metninde ise “Kırmızı ışıklı reklam yazıları ya da THY’nin o kocaman beyazlı , açık mavili reklamı bu sis içinde çok kötü gözüküyordu…”

9.Balıkçı Güzeli’nde duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman ) ve geniş zaman kipi ; Malçı Mergen’de görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman) ve geniş zaman ; O En Güzel Sevgi metninde (görülen geçmiş zaman) kipi kullanılmıştır. Masallarda genelde duyulan geçmiş zaman kipi, öykülerde ise görülen geçmiş zaman kipleri kullanılır.

10. Metinlerin benzer yönleri yapısının olay örgüsü, yer , zaman ve kişi unsurları üzerine kurulması ; hepsinin edebi metin olmasıdır.

Farklılıkları :

Karagöz Oyunu gösterme amacıyla diğerleri anlatma amacıyla yazılmıştır.

1.metnin türü masal , 2.metnin türü masal 3.metin ise öyküdür.

11. Karagöz oyunu adlı metindeki olayın kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Metin göstermeye bağlı bir metin olduğu için karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.Diğer metinlerde de karşılıklı konuşmalara yer verilebilirdi.

SAYFA 102

12. Ah Şu Gençler adlı metin sahnede canlandırılabilir. Bu metinlerden Karagöz Oyunu ve Ah Şu Gençler metninde yay ayraç içinde açıklamalar vardır.Bu açıklamalar oyun sahnelenirken oyuncuların yapmaları gereken hareketleri göstermek içindir.

13. Tiyatro metinleri karşıklı konuşmaya dayanmaktadır.Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosu olduğu için bu oyundaki olaylar belirli tipler arasında geçmektedir.

14. Ah Şu Gençler metninde olaylar altı kişi arasında geçmektedir.

9. Sınıf, Edebiyat, Kitabı, 77, 102, arası, ful cevaplar
Devamını Oku...

9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 204 le 215 arası cevapları


9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 204 le 215 arası cevapları

sayfa 204

1-)Bu metinde dönemin zihniyeti olarak insanların teknolojik gelişmelrden dolayı geceleri çalışmak zorunda olduğunu bazılarının ise sadece gündüzlerin çalıştığını anlayabiliriz.Ayrıca kıtalar arası uçuşlarında olduğu bu metinden anlaşılır.

2-)Bu metinin yazılış ama bilgi vermek ve yönlerdirmektir. Hedef kitleside uyku sorunu olanlar olabilir

3-)4 birim vardır işte yazdırmayın onların hepisi metinde adları yazıyo

4-)Bu metinin ana düşüncesi uykunun sosyal hayatımızdaki yeri ve önemidir.Yazıldığı dönemle ilişkiside işte o dönemde bazı insanlırın gece çalışmak zorunda olduğundan bazı psikolojik felan filan bozukluklar geçirmesi işte ilişkisi böyle

5-)Burda metin dilin göndergesel işleviyle kullanılmıştır. göndergesel işlev:bilgi vermek için olan vardıya hani işte o.

6-)Metinin konusunu, dil ve anlatımını etkileyen en önemli unsurlardan birisi hitap ettiği hedef kitlesidir. Metinin dili hitap ettiği hedef kitlesine göre farkılılık gösterir.Örneğin bu metinde hedef kitle biz yani cocuklar ya da normal sıradan bir insan değildir. Çünkü burada bazı bilinmeyen kelimeler vardır. Yani terimler vardır sirkadiyen nörötik kortizol senkronizatör vb. yani bunun hedef kitlesi bu sözleri bilen bu sözler hakkında az çok bilgi sahibi olan kişilerdir. eğer hedef kitle biz olsaydık bu kelimerin anlmı bir parantez içinde verilir ya da uzun uzun anlatılırdı.

7-)Bu metin bilimsel metindir makaledir. Makale diyince sadece gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdeki makale gelmesin aklınıza bizim hoca böyle dedi ben onun yalancısıyım

8-) –

9-)Bu bir makaledir nerdenmi anlıyoruz? çünkü ispatlama var sonra hiç bir öznel yargılara yer verilmemiş.

Sayfa 215

1. günlük 2. röpörtaj 3. – 4.tarihi 5.bilimsel 6.makale 7. – 8.fıkra 9.mizah 10.hatıra 11.deneme 12.mektup 13.eleştiri 14.geziyazısı

9. Sınıf, Edebiyat, Dersi, sayfa, 204, 215, arası cevapları, bulabilirsiniz
Devamını Oku...

9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 114 - 124 arası cevaplar


9. Sınıf Edebiyat Dersi sayfa 114 - 124 arası cevaplarHazırlık 1)''Bütün parçaların toplamından fazla bir şeydir.'' ifadesi bir bütünü meydana getiren parçaların hiçbir zaman bütünün kendisini karşılayamayacağını anlatmaktadır.Ona bu özelliği kazandıran ise,bir birlik etrafında kazandığı niteliktir. 2)Aynı türkü ya da şarkının değişik kişiler tarafından söylendiğinde ortaya çıkan farklılığın sebebi,türkü ya da şarkıyı söyleyen kişinin,kendi özelliklerini türkü ya da şarkıya yansıtmasıdır. 3)Yorum,''bir yazının veya sözün,anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturmak;bir olayı belli bir görüşe göre açıklama,değerlendirme;gizli veya hayali olan bir şeyden anlam çıkartmaktır.''

İNCELEME 1)Bitmeyen Senfoni ve Moby Dick adlı metinlerin her birinde anlatılanların herhangi biriyle ya da serim,düğüm,çözüm bölümlerinden biriyle metnin bütününü anlamlandırılamaz.Çünkü,metnin anlamı,kendisini meydana getiren parçalardan ya da toplamından oluşmaz.Çünkü anlam,bunların toplamından fazla bir şeydir. 2)''Kıskanç dalgalar kabarıp siliyor izlerimi.Silsinler;ben geçtim ya bir kere''cümlesi yan anlam değeri ve çağrışım gücü bakımından güçlüdür.Çünkü bu cümlelerdeki sözcüklere gerçek anlamları dışında farklı anlamlar yüklenmiş böylece sözcüklerin çağrışım gücü arttırılmıştır.Bu durum edebi metinlerin her okunuşta farklı anlamlar kazanmasının da temel sebebidir. Verilen cümleler öznel durumları ifade etmektedir.Bu cümlelerin yazılış amacı,öznel duyguları estetik bir kaygıyla,edebi metnin olanaklarıyla ifade etmektir. ''Heisenberg,yirmi dört yaşındayken oluşturduğu matris mekanik ve kendi adıyla bilinen belirsizlik ilkesiyle atom fiziğine yeni bir kimlik kazandırır;1923'de Nobel ödülünü alır.'' cümlesi yan anlam ve çağrışım gücü bakımından zayıftır.Cümlede ifade edilenler belirli bir anlama sahip,kişiden kişiye değişmeyen nesnel bir yargıdır. 3)''Demir Raylar'' ifadesi,Moby Dick'in kahraman anlatıcının hiçbir engel tanımadan her zorluğun üstesinden gelmeyi göze alarak seçtiği yolu ifade etmek için kullandığı bir benzetmedir. 4)Bitmemiş Senfoni ve Moby Dick adlı metinlerde açıkça ifade edilmeyen,sezdirilen,gösterile n,çağrıştırılan anlatılmak istenenler şunlardır; Moby Dick: -Bir paragrafta güneşin batması, -Bir paragrafta İnsanların hayatına yön vermek, -Bir paragrafta ise doğru bildiği yoldan ayrılmamak. Bitmemiş Senfoni -Sanat yoksunu insanların yanlış ve bozuk şehirleşmeye sebep oldukları, Açıkça dile geritilemeyen bu ifadeler,metnin teması etrafında şekillenen ve metnin edebi yönünü ve çağrışım değerini güçlendiren ifadelerdir. 5)Verilen cümleler ait olduğu metnin anlamlı dil birlkleri olarak birer parçasıdır.Anlam yönünden ise,kahraman ruh halini ve çevre algılayışını yansıtan ifadelerdir. 6)Bitmemiş Senfoni adlı metinde yazıldığo dönemin bir sorunu olan çarpık ve yanlış kentleşme ele alınmıştır.Bu durum metnin tarihi gerçekliği olan bir sorunu işlediğini göstermektedir. 7)Eleştirel bir yorumcunun Moby Dick adlı metni tabiab sevgisi veya deniz tutkusu,Bitmemiş Senfoni adlı metni ise müzik sevgisini anlatan bir metin olarak değerlendirmesi mümkün değildir.Eleştirel bir yorumcu metnin iletisine bağlı kalarak metinde yeni ve farklı anlamlar bulup sebepleriyle birlikle açıklamak zorundadır.Bu yeni ve farklı anlamlar metnin iletisinden uzak olamaz. 8)Verilen metinlerin farklı şekilde yorumlanması metinlerin amaç ve iletilerine zarar vermez.Çünkü metin anlamı okuyucunun bilgisi,kültürü,görgüsü ve ruh haline göre oluşur.Bu nedenle aynı metin,farklı okuyucular tarafından farklı şekillerde yorumlanabilir.

Sayfa 119

1.soru: edebiyatı Mümtaz'a ihsan sevdirmiştir. Batu edebiyatçılarını örnek almasını sağlamış divan edebiyatını iyi öğrenmesini sağlamıştır. 2.soru: eski divanları okumuş, tari zevkini almış. Fransız şairlerinden etkilenmiş. 3.soru: Edebiyata olan ilgi, tarih, ıtrı(müzik),resim Mümtaz'ın ilgi duyduğu alanlardır. 4.soru: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatıyla romanın kahramanı Mümtaz arasındaki benzerlikler: antalya, tarih, edebiyat 5.soru: Fransız edebiyatına ilgi duymuş, yahya kemal onun hocası ve dostu olmuş, yahya kemal'in yolundan gitmiş, sanata, edebiyata, tarihe ve müziğe ilgi duymuş, Fransız şairlerinden etkilenmiş, batı edebiyatını örnek aldığı gibi divan edebiyatını iyi öğrenmiş, eserlerinde tarih sevgisi zaman, bilinçaltı ve aşk konularını işlemiş, edebiyatı müzik ve resimle birleştirmiş… Huzur -

Sayfa 118 – 119 – 120

soru 1) cevap: cümlelerinden yola çıkarak roman kahramanlarından insanın ve mümtazın kültürel sanatsal ve felsefi yönden etkilediğini söyleyebiliriz. 3) mümtaz tarih güzel sanatlar müzik felsefe estetik mimari vb. alanlarına ilgi duymaktadır. Onun zevkleri ve fikirleri kültürel bir bütünlük göstermektedir. Onun ilgi alanına giren bütün sanatlar akımlar fikirler kendi kültüründen bir araya gelerek, bir potada eriyerek kaynaşmaktadır soru 4) cevap: tan pınarın anılarında aldığımız bölüm bu soruya cevaplayabilir soru 5)cevap: metinden tan pınarın antalyada yaşadığı onun bu şehrin bazı yerlerinden etkilendiğini çıkarabiliriz. tanpınarın metnindeki ihsan karakteri hocası Yahya kemal beyatlıdır edebiyat fakültesinde başlayan hoca-öğrenci ilişkisi tanpınarı çok fena etkilemiştir.. Etkinlik Ahmet Hamdi Tanpınar (23 Haziran 1901 İstanbul-24 Ocak 1962 İstanbul) Türk romancı ve şairdir.Lise öğrenimini Antalya Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde, yüksek okullarda çeşitli dersler okuttu. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne atandı. 1942-1946 yılları arasında Maraş Milletvekili olarak görev yaptı. Bir süre Milli Eğitim müfettişliği yaptıktan sonra 1949 yılında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki görevine döndü. Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olmuş, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstad olarak seçmiştir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, tıpkı resim ve musiki gibi "güzel sanat"tır. Onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası haline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. İlk şiiri 1920’ de yayımlanmıştı. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile, tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiirler (1961; Bütün Şiirleri adıyla genişletilmiş olarak 1976). Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı, hikaye ve romanlarında da, başta zaman tema’sı olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. (Geniş bilgi Prof. Mehmet Kaplan’ ın Tanpınar’ ın Şiir Dünyası;1964 kitabında). Çeşitli baskıları olan eserleri Dergah Yayınları’ nda toplanmaktadır. Enis Batur, 1992 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ dan “Seçmeler” adlı bir kitap hazırladı. Yazar ile ilgili yayınlanmış en son eser 2007 yılının sonunda çıkan "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa"dır. Eser Tanpınar'ın 1953 yılında yazmaya başladığı ve 1962 yılında vefatına kadar tuttuğu notlardan oluşmaktadır.

Sayfa 122

1.Sen kırk gün bir ölü bekleyeceksin…… ve Ne yapalım bu da Allah'tan, bunada sabredelim ……… (kitaplarınızda zaten var diye tam yazmadım) cümlelerinde , dönemim dini inançları çerçevesinde, her konuda Allah'a boyun eydiğini, işlerin ona ona havale edildiğini göstermektedir. Meğerse bu yatan şehzade imiş cümlesinde ise.. o dönemde hanedanlık yönetiminin olduğunu göstermektedir.

SAYFA 123

2.Kız odasında nakış işlerken bir kuşun gelmesi, kuşun ertesi akşam yine gelmesi ve kızın bu durumu annesine söylemesi, kuşun 3.kez gelmesi ve kzın annnesinin kaçmaya karar vermesi, kızın ve annesinin başka bir memlekete gitmesi.Kuşun kızı sarayda odaya bırakması, annesinin memleketine dönemesi, kızın İran memleketinden bir halayık satın alması…………. 3. Masalda doğal gerçekçiliği olmayan olağan üstü olaylar yaşanmaktadır. 4. Metinde evvel zamanda bir gün, birkaç gün sonra, akşam üstü gibi belirsiz zaman ifadeleri kullanılmıştır.Masalda; saray , oda , memleket gibi mekanlar İran ve Yemen gibi ülke adları da bulunmaktadır.Bu mekanların anlatımında tasvirlemeye yer verilmiştir.Metindeki zaman ve mekan unsurları, olayların yaşandığı belirsiz zaman dilimi ile mekanları ifade ederek metnin yapı bakımından tamamlanması sağlanmıştır. 5. TABLO karakter/tip nasıl bir insandı?(bunlar tiptir) -kız: iyi,sabırlı/ şehzade: iyi, sabırlı tip durağan mıdır dinamik midir? -ikiside dinamiktir masalın hangi kısmı sizin tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu? -kız: sürekli hareketkli/ şehzade: kızı ipten kurtarması sosyal ortam ve çevre bu tipi nasıl etkilemiştir? -kız: zengin-fakir hayatı yaşaması olumsuz/ şehzade: yanlış kişiyle evlenmesi olumsuz bu tipin sizin sizin sosyal ve toplumsal yapıdan farkı var mı? -kız: var/ şehzade: var bu tipin diğer tipler üzerinde etkisi var mıdır? -kız: var/ şehzade: var tip kendi kişiliğinin farkında mı…? -kız: farkında/ şehzade: farkında sizce gerçek hayatta bu masaldaki….. -kız: olmaz/ şehzade: olmaz 6.soru: temel çatışma : iyi ile kötü arasındaki çatışmadır tema : gerçeklerden, kaderden kaçılmaz. iyiler herzaman kazanır. 7.soru:ilahi bakış açısı 3.tekil şahıs anlatım vardır.

SAYFA 124

OĞUZ KAĞAN DESTANI= -Hun dönemi destanlarındandır. -M.Ö 174-209 -İslamiyet öncesi Türk Destanıdır. -Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır. Zihniyet Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir. Oğuz Kağan'ın kişiliği -cesur -kahraman -adaletli -yiğit Kurgu zamanı Oğuz Kağan'ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır. -Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır. Olay örgüsü -Oğuz Kağan'ın doğması -Kırk günlükken konuşması -Halkı gergedandan kurtarması -Hükümdar olması -Evlenmesi ve üç çocuğu olması -ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması -Ziyafet vermesi -Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi -Siyasi birliği sağlaması -Oğullarına devleti bırakması Teması:Mete Han'ın Orta Asya'da Türk Birliğini kurması Kişiler: -Altun Kağan -Ay Kağan -Oğuz Kağan -Urum Kağan -Uruz Kağan -Dağ,Deniz,Gök -Gün,Ay,Yıldız NOTLAR: -Destanlarda ki kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. -Destanda ki olaylar olağan ve olağanüstüdür. -Destanlar genelde mazmundur. -Anonimdir. Olağanüstü Olaylar: -Anasını sütünü bir kere emer -Çiğ et,çorba ve şarap ister -Dile gelir. -Kırk gün sonra büyür yürür ve oynar -at sürüleri güder,ata biner av avlar Oğuz Kağan'a hanlık ünvanı verilmesi:Hiç kimseinni yaklaşamadığı gergedanı Oğuz Kağan'ın öldürmesi ona hanlıkünvanı verilmesini sağlamıştır. Oğuz Kağan'da -Yönetim şekli -Göçebe hayat -Din anlayışı -Kullandıkları madenler -Cihangirlik anlayışı -Eğlence anlayışı -Çok eşlilik -Belgelik anlayışı gibi anlayışlara rastlanır. OĞUZ KAĞAN (TABLO) Tip nasıl bir insandır? Oğuz Kağan fiziksel özellikleri ve karakteriyle bir kahramanın bütün özelliklerini taşıdığı için bir tiptir.Cesur,kahraman,adaletli,yiğittir. Karakter/tip durağan mıdır ,dinamik midir? Tip kesinlikle dinamiktir.Destan boyunca ön plandadır hiç durmaz hep savaşır. Destanın hangi kısmı szin karakter/tip hakkında böyle düşünmenize neden oldu? Oğuz Kağan'ın kahramanlığını ilan ettiğii bölüm Sosyal ortam ve çevre bu karakteri nasıl etkilemiştir? Oğuz Kağan'ın olağanüstü özellikler taşıması toplumun ondan beklentilerinin fazla olmasına yol açmıştır.O da bu sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerin getirmiştir. Bu karakterin /tipin sizin sosyal vetoplumsal yapınızla farkı var mıdır? Yoktur.Bugünkü toplumsal yapıda kendi millei için feda edecek kişilere rastlamak oldukça zordur.Ama yinede toplumumuz kendini kurtaracak kahramanlar beklemektedir. Bu karakterin diğer karakterler üzerinde etkisi var mıdır? Vardır.Boylara isimler ve oğullarına hanlık verilmesi Karakter kendi kiiliğinin farkında mıdır? Farkındadır.Dünya kağanı ilan etmes itaat edenlere dost etmeyenlere düşman kesilmes Sizce gerçek hayatta bu destandaki karakter gibi davranan biri var mıdır? Hayır.Olağanüstü özellikler taşıması ve değişen yaşam koşulları gerçek hayatta böyle kahraman olmasını imkansızlaştırır.

9. Sınıf, Edebiyat, Dersi, sayfa, 114, 124, arası cevaplar
Devamını Oku...

9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları
9. Sınıf Edebiyat 26-27-29-30-35-36-37-38 cevapları

Sayfa 26

8. Tarihi Özellikler --> Atlı ve göçebe bir medeniyet oluşturmuşlardır.

Sosyal Özellikler -->> düğün,matem,savaş,yaşayış,kullanılan dil ve dini inanış.

9.Memleketten uzak kalma , yalnızlık , yabancılık.

Sayfa 27

10. (noktalı yerlere gelecek kelimeler)

a. Edebşyat

b. Bilim

c. Felsefe ç. Günlük Konuşma

Değerlendirme

1.y-d-d-d-y

2.d şıkkı

3.size kalmış

4.günlük-edebi-kültür

SAYFA 29

1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN

2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK

3. -

4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK

EVET EVET BANKA MEMURUYUM

YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.

SAYFA 30

DEĞERLENDİRME

1. İKİ METİN BİYOGRAFİ

ANCAK a. nesnel b. ise özneldir

2. -

3. B

4. Edebi metinde

anlam bağı

Sayfa 35

Yorumlama - Güncelleme

1."Dönüş" adlı metindeki olay,dilin alıcıyı harekete geçiren işleviyle anlatılabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Tamamen bu işlevle anlatamayız.Ama bazı bölümlerde bu işlev uygulanabilir.

2."Dönüş" metninin iletisi sizce nedir?Her metnin bir iletişim aracı olduğunu söyleyebilir misiniz?Bir hikâye ile gazete haberi aynı türden iletişim araçları mıdır? Niçin?

Cevap:Metnin iletisi 'Anne sevgisi'dir. Edebi metinlerde iletişim kuramayız.Çünkü her insanın duygu ve düşünceleri farklıdır.Bir hikâye ve gazete haberi aynı türden iletişim aracı değildir.Çünkü hikâye sanatsal , gazete haberi öğretici metindir.

3.Hikâyeden yan anlamda kullanılmış kelimeler bulunuz.Edebî metinlerde yan anlamın niçin tercih edildiğini açıklayınız.

Cevap:Ağaçlara soğuk vurmuş,Karanlığa üflemek ... Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır .

4.-

Değerlendirme ~

1. Cevap: D

D

D

Y

D

D

2. Edebî metnin oluşturulma nedeni nedir?

Cevap: Edebî metinlerin oluşturma edenleri ilk olarak sanat yapmaktır.

3.Aşağıdaki iletişim araçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap: B.Roman

4.Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.

Cevap:

-Edebî eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır .

-Edebî metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.

Sayfa : 36- 37

Hazırlık ~

1.Edebî eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır.Bu eserde 'gökkuşağını beline dolamak' gerçek anlamda kullanılmamıştır.

2.Edebî eserde gerçeği olduğu gibi anlatmaz.Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarak yazılır.

İnceleme ~

1.Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkündür.Yazar anlattığı herşeyi yaşamış olması gerekmez.Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.

2.Mümkün değildir.Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamız mümkün değildir.O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.

3.Metinlerde tanıtılan mekân Ankara'dır.Hayır aynı sözlerle tanıtılmamıştır.2.metin tarihi metindir.3.metin de psikoloji biliminden yararlanılmışdır.

4.Sözü edilen kişi Selim'dir.Bu metinde Selim'in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.İnsanların her türlü etkinliği işlenebilir.

5.-

Sayfa : 38

Yorumlama ve Güncelleme

1.-

2.Kahramanların olağanüstü özellikleri vardır.Çevremizde böyle kişileri görmemiz mümkün değildir.

3.Bilim verilerinden yararlanmamıştır.Günümüzde oluşturulsaydı daha farklı biçimde oluşturulurdu.Çünkü edebî metinler yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıtır.

Değerlendirme ~

1. E. Edebî metin teknik gelişmeleri olduğu gibi aktarır.

2.Diğer bilgi ve bilim alanlarının ortaya koyduğu veriler edebiyatın oluşumuna kaynaklık eder.

Edebî metinde günlük hayattaki yaşanan tüm olaylar tam olarak yer almaz.

3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlayışına bırakılan kelimeler vardır.Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.

4. Tamamen aynı özelliklere sahip değildir. ama özellikleri birbirlerine benzer.

5. Y

D

D

D

Y

9. Sınıf, Edebiyat, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38 cevapları
Devamını Oku...

9. sınıf Edebiyat 103 - 113 arası cevaplar


9. sınıf Edebiyat 103 - 113 arası cevaplar

SAYFA 103

1.Kullanılan unvanlar:

Padişah

Sultan

Bay

Kağan

Hanım

Bu unvanlar kişileri daha iyi tanıtmak için kullanılmıştır.

2.Tanık olduğumuz olayları görülen geçmiş zaman duyduğumuz olayları “duyulan geçmiş zaman”kipiyle anlatırız.

3. 3.metinde “ O EN GÜZEL SEVGİ “ metninde günümüzde görebileceğimiz bir manzara betimlenmektedir.

6. ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER

§ Masal

§ Destan

§ Halk hikayesi

§ Mesnevi

§ Manzum hikaye

§ Hikaye

§ Roman

DEĞERLENDİRME

A. edebi , anlatmaya ve göstermeye

b. masal, destan , halk hikayesi, hikaye ve roman …

c. göstermeye bağlı edebi metinler tiyatro türlerini oluşturur.

d. meddah, ortaoyunu, köy seyirlik oyunu

e. sahne

2. Anlatmaya bağlı eserlerde uzun ve kurallı cümleler kullanılırken göstermeye bağlı eserlerde günlük konuşma dili kullanılır. Cümleler daha açık ve kısadır. Söylenen sözün izleyici tarafından anlaşılması beklenir .Bunun için daha açık ve kısa cümleler kullanılır. Konuşma dilinin canlılığı sahnede yansıtılır.

3. D

4.Tiyatroda oyuncuların metinde yazar tarafından belirtilen sahne dekor ve kostüm özellikleri ile metindeki yönlendirme ifadelerinden farklı şekilde canlandırması mümkündür; fakat yeni düzenlenmeyle ortaya çıkan oyun yazarın düşlediği , anlatmak istediğinden çok daha farklı olacaktır.Çünkü bütün bu unsurlar, metnin ayrılmaz bir parçasıdır.Bu ögeleri değiştirmek yazarın tasarladığı kurguyu zaafiyete uğratacağından oyunun bütünlüğü de bozulacaktır.

SAYFA 103 – 104 – 105 – 106

Hazırlık; Dostluk temasının işlendiği hilayenin bir bölümünün çıkarılıp yerine doğa sevgisi ile ilgili bir bölüm eklendiğinde hikayenin teması ile uyuşmadığını,hikayenin anlam bakımından bozulmasına neden olduğunu gözönünde bulundururuz.

İnceleme1.Etkinlik: 1.grup => Kırk Yalan Masalı *Padişahın çocuklarına vasiyetini bildirmesi, *Sarı tüylü,mavi gözlü adamın saraya gelmesi, *Köse'nin saraya gelmesi, *Cücenin saraya gelmesi, *Şehzadelerin musrifliği, *Sarı tüylü,mavi gözlü adamın büyük şehzadelerin atını çalması, *Köse'nin ortanca şehzedenin yularını çalması, *Cücenin küçük şehzadeye mağlup olmadı.

2.grup => ßay Kordes *Horoz ile tavuğun geziye çıkmaları, *Yolda bir kedi ile karşılaşmaları ve onu da yanlarına almaları, *Yolda değirmen taşı,yumurta,ördek,toplu iğne ve dikiş iğnesine rastlayıp onlarıda yanlarına almaları, *ßay Kordes'in evine ulaşıp her birinin bir yere yerleşmesi, *ßay Kordes'in evine dönmesi ve başına gelenler. Yukarıdaki parçalara metin içinde anlam kazandıran ve diğer parçalarla birlikte anlamlı bütün olmasını sağlayan unsur metinlerde işlenen ''tema''dır.

1)ßütün edebi metinler bir tema etrafında birleşen parçalardan meydana geldiği için yukarıda yapılan işlem tüm edebi metinler için geçerlidir.

2)ßay Kordes adlı masaldaki temel çatışma,dost-düşman,iyi-kötü çatışmasıdır.Masalın teması ise, ''Kötülük yapan cezasız kalmaz''dır.

3)''Hazıra dağ dayanamayacağı için bu üç adam böyle vurup harman savurarak kısa zamanda büyük şehzadenin bir sandık altınını tüketirler.'' ifadesi Kırk Yalan Masalı adlı metinin teması olan ''Hazıra dağ dayanmaz'' ifadesiyle örtüşen bir ifadedir. Yine ''Anlaşılan pek kötü yürekli biriymiş,ßay Kordes'' cümlesi de ßay Kordes masalının ''Kötülük yapan cezasız kalmaz.'' temasıyla aynı doğrultudadır.

4)Kırk Yalan Masalı adlı metinde sosyal hayat ile ilgili unsurlar;yönetimin padişah tarafından gerçekleştirilmesi,binek hayvanı olarak ''at''ın kullanılması,alışverişin kurulan pazarlarda yapılması gösterilebilir. Yine ''Hazıra dağ dayanmaz.'' teması ise düşünce tarihinin bir yansımasıdır. ßay kordes adlı metindeki dikiş iğnesi,değirmen taşı,iskemle,karyola ve ok sözcükleri günlük hayatta kullanılan bazı araçları göstermektedir. Yine ''Kötülük yapan cezasız kalmaz'' teması ise düşünce tarihinin bir yansımasıdır.

ANLAMA-YORUMLAMA

2)ßir metinin temasının metindeki olaylardan bağımsız olarak ele alınması mümkün değildir.Çünkü metnin yapısı temaya göre oluşturularak kurgulanır.

Ö.LÇME-DEĞERLENDİRME

1) D-Y

2)Vatan Sevgisi

3)C

4)D

5)Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapısını oluşturan olay örgüsü,kişiler,zaman ve maken unsurları metnin temasi etrafında bir araya getirilerek kurgulanır..

Sayfa 109

anlama yorumlama; 1.soru : gonderıcılık işlevınde yazılmıstır. 2.soru : yazılan olayları dısarıdan izlemıs ızlenımlerı yazmıs ılahı bakıs acısı vardır. 3.soru : istanbul'un özelliklerinden bahsetmıs.Cosku verıcı bır metındır.Surukleyıcıdır… 4.soru : İlahı bakıs acısı vardır. 5.soru : Evet.anlatıcı olayları kendı ınandırıcılıgı ıle anlatır.

Sayfa 110

Ölçme ve Degerlendırme 1.soru : Y – D 2.soru :İlahi bakıs acısıyla yazılmıstır. 3.soru : D 4.soru : D 5.Soru: -

sayfa 111 – 112 – 113

İnceleme:

1)Verilen parça hikayenin ait olduğu dönemde ekonumik sıkıntılar çekildiğini,yaşam şartlarının zorluğunu bu nedenle küçük yaşta çocukların çalışmak zorunda kaldığını ifade etmektedir.Bu sonuçlar,hikayede işlenen ''sıradan insanların geçim sıkıntısı''yla da aynı doğrultudadır.

2) *GÜĞÜM -Dil ;Metinde doğal dilden farklı,yan anlam ve mecaz değerleri taşıyan edebi bir dil kullanılmıştır. -Anlatım ; Metinde ''kahraman anlatıcı bakış açısı'' vardır.Anlatıcı tasvir ve tahlillerle dile yeni değerler yüklemiştir. -Tema ; Metinde kahramanın yaşadığı ''an''dan bir kesit işlenmiştir.Bu kesitte kahramanın özlemi ve yaşadıkları anlatılmıştır. -Zihniyet ; Metinde döneminin komşuluk ilişkileri,sosyal yaşamın birer unsuru olan vapur yolculukları,halat arabacıları ve meydan salepçileri yansıtılmıştır. *ELLİ KURUŞ -Dil ; Metinde doğal dilden farklı , edebi bir dil kullanılmıştır. -Anlatım ; Metinde ''kahraman bakış açısı kullanılmıştır. -Tema ; Hikayede sıradan inanların geçim savaşı anlatılmıştır. -Zihniyet ; Hikaye,döneminin toplumsal ve ekonomik yaşama ışık tutmaktadır.

3)Her iki metinde de geçim sıkıntısı tema olarak ele alınmıştır.Bu durum Orhan Kemal'in hikayelerinde sıradan insanların geçim savaşlarını,ekonomik sıkıntılarını tema olarak işlediğini,dolayısıyla edabiyatımızdaki ''toplumsal gerçeklik'' geleneğine bağlı olduğunu göstermektedir.

ANLAMA YORUMLAMA

1)Anlatmaya bağlı edebi metinlerde,yazarların kendinden önceki metinlerden faydalanması okuyucuların metinleri doğru değerlendirebilmesi için,onlara edebiyat edebiyat geleneklerini bilmek ve anlamak zorunluluğu yükler.Herhangi bir metindeki unsurların tam olarak anlaşılması,bağlı oldukları gelenekteki kullanımlarıyla ilişkilidir.Bunun dışında yapılacak bir anlamlandırma ya metnin tam olarak algılanmamasına ya da yanlış algılanmasına sebep olur.

2)Bir edebi eser yazıldığı dönemden bağımsız olarak ele alınamaz.Edebi metinleri ortaya koyan yazar,yaşadıkları toplum,kültür ve benimsedikleri sanat anlayışlarını eserlernde yansıtırlar.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME:

1)D-Y

2)Edebiyat olacak.

3)D şıkkı

4)Cümlede yazarların eserlerini kendilerinden önceki edebiyat birikimini ve dönemlerindeki edebiyat anlayışlarını dikkate alarak,onlardan etkilenerek oluşturduklarını ifade etmektedir.

103, 113, arası, cevaplar, 9, sınıf, Edebiyat
Devamını Oku...

3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları


3.Sınıf Türkçe Dersi Değerlendirme Test Soruları

ÖĞRETMENİM

Okumayı,yazmayı,

Örnek insan olmayı,

Senden aldık mayayı,

Biricik öğretmenim.Yolunda hız alırız,

Topluma katılırız,

Korkma geri kalırız,

Biricik öğretmenim.1. Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangi seçenekte doğru olarak açıklamıştır?

A-Öğretmen bize okumayı öğretir.

B-Öğretmen bize yazmayı öğretir.

C-Öğretmen bize hayatta gerekli olan her şeyi öğretir.2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almıştır?

A-limonlu      B-sınıf                 C-tepeler              3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı  yanlıştır?

A-kovuk        B-sovuk               C-oyuk                  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece sayısı daha çoktur?

A-Pazartesi günlerini çok seviyorum.

B-Bir sabah uyandığım zaman şaşırdım.

C-Hiç yaramazlık yapmazdık.5. ‘İmla’’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden  hangisidir?

A-nokta         B-yazım              C-noktalama        6. Aşağıdaki konuşmalar anlamlı bir şekilde sıralandığında baştan ikinci sırada hangisi  bulunur?

A-En  çok neyi özledin?

B-Okulu özledin mi?

C-Arkadaşlarımı.7.‘Kütüphaneden aldığın kitabı bitirdin mi( )’ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

 A)     ( .)                   B) ( ,)              C) ( ? )8“ Ucuz” kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır ?

A) Bu kitabı daha okumadın mı?

B) Çocuklar denize gittiler.

C) Kalemi  çok pahalıya almışsın9.’’Merve çay …………yere düşürdü’’noktalı yere hangisi getirilemez?

A)tabağını                  B)kaşığını               C)tahtasını10)’’Mehmet (   )bu soruya ne dedi?’’cümlesinde parantez içine hangi işaret gelmelidir?

A)( . )           B) ( ? )             C) ( , )

dersimiz.com
Devamını Oku...

3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem Yazılı Soruları


3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem Yazılı Soruları

3. SINIF 2. DÖNEM TÜRKÇE YAZILISI

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a)İyi bir öğrenci olmak istiyorum.

b)yarın konu anlatma sırası bende.

c)Arkadaşım kerem derse hazırlanmamış.2.Aşağıdaki sözcüklerin hangisi satır sonunda bölünmez?

a) yardım         b)yaralı         c) dört3.Kesme işareti hangi sözcükte yanlış kullanılmıştır?

a)Erzurum’da     b) Erzurum’lu    c)Erzurum’a4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

a)Çalışan kazanır

b)Vah vah çok yazık

c)Ne yapacaksınız5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” eki doğru yazılmıştır?

a)O ayakkabıyı çarşı da bulamadım.

b)Geziye sen de gelecek misin?

c)Önlüğünü giymeyi de unutma.

6.Sözcük gruplarının hangisinde hem kalın hem de ince ünlü harf vardır?

a) caddenin sonu

b) sınıfın kapısı

c)çocuğun çantası7)”O mükemmel adamın hayatını öğrenmek isterdim.”cümlesinde toplam kaç hece vardır?

a)16    b) 17     c) 188.”gençlerin” sözcüğünün ilk hecesi hangidir?

a)ge    b) gen     c) genç9.Hangi sözcükte ince ünlü harflerin hepsi bulunmaktadır?

a)otobüste                  b)bilgisayar           c) Eminönü10.”meyve”ile”elma”sözcükleri arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde bulunmaktadır?

a)arpa-yulaf               b) sebze –ıspanak               c) elma-portakal

11.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna “ –ci ” eki getirilince yeni bir sözcük oluşmaz?

a)çiçek                  b) simit                 c) berber12.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 a)savaş-barış   b)öğrenci-talebe   c) okul- mektep13.”yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Her gün denizde yüzdüm.

b) Yüzme bilmiyorsan boğulabilirsin.

c)Senin yüzünden işimden oldum.14.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir?

a) arabacı       b)akraba     c) askılık15.”Yağmurlu havada yola çıkmamalı.” Cümlesindeki “yağmurlu” sözcüğü havanın hangi özelliğini bildirir?

a)rengini                        b) biçimini                         c) durumunu

 dersimiz.com
Devamını Oku...

3.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları


3.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

                     3. SINIFLAR  1. DÖNEM   1. TÜRKÇE  YAZILISI

Adı ve Soyadı:

Sınıf  No:

                                                        SORULAR

                       (Soru  ve  yanıtları  sonuna  kadar  dikkatli  okursan  başarırsın.)

                     

YUVA

Sordum  bir  gün   arıya:

 -Yok  mu  senin  bir  yuvan  ?

Vızıldayıp  gösterdi ,

Bana   koca  bir  kovan.

Dönüp  sordum  serçeye :

-Ya  seninki  nerede?

Cik  cik dedi:  “Benimki

Dal  üstünde   tepede.”

           Annem  bana  o  akşam,

           Öğütler  veriyordu.

           Güzel  güzel  dinledim,

           Bana  şöyle  diyordu:

    ---Senin  yuvan  ikidir:

    Biri  okul,  biri  ev.

    Kıymetini  iyi  bil,

    Sev  onları ,çok  çok sev.

                                      Hakkı   SUNAN

      (İlk altı  soruyu  şiire  göre  yanıtla)

1- İlk  dörtlükte  arı  ne  göstermiş

A- kovan   B- bal   C-yuva

2-Serçe  yuvasının  nerede  olduğunu söylüyor?

A- Kovanda    B- Taş  üstünde        C-Dal  üstünde  tepede3-Şairin  annesi , şaire hangi  öğütleri veriyormuş?

A-Sevgisiz  yaşamanın  zor  olduğunu

B-Şairin  yuvasız  olduğunu  ve yalnız   yaşadığını

C-Şairin  yuvasının  iki  olduğunu,onları  çok  sevmesi  gerektiğini 9- “Bal  ………… parmağını  ……………”  ata sözünde   eksik  olan  kelimeler  hangileridir?

A- tutan  -  yutar                     B- tutan  - yalar               C- arayan  -  unutur10-  ---- Nereden     geliyorsun ?

       ---- Evden

       ---- Erken  mi  çıktın ?

       ----   ………………..

Yukarıdaki  konuşmada  noktalı  yere  hangi sözcük  gelmez?

A-  Evet     B-  Hayır   C-Yarın11-“İri” sözcüğünün  eş  anlamlısı  aşağıdakilerden  hangisidir.

   A- dar   B-büyük    C- ufak12-“ADANA”sözcüğü   19171  şeklinde şifrelendirilmiştir.Buna  göre “ADNAN”  sözcüğünün  şifresi şağıdakilerden  hangisidir?

A- 17917    B-19212   C-1971713-

1.çok  çalışan             2.Ali        3.her  zaman        4. biridir

  Yukarıdaki  sözcük  ve  sözcük  gruplarıyla  anlamlı ve  kurallı bir  tümce  oluşturursak, sıralama  nasıl olur ?

 A .  2 - 3 – 1 – 4

 B .  3 – 2 – 4 – 1

 C .  2 – 1 – 3 – 4

14-“SAÇAK” sözcüğü  34547  şeklinde şifrelendirilmiştir. Bu  açıklamaya  göre “KAÇAK” sözcüğünün  şifresi  aşağıdakilerden  hangisidir?

A- 74547   B- 64547    C-24537

   

4-“Ufak”  sözcüğünün  zıt  anlamlısı  birinci dörtlüğün  kaçıncı   mısrasıda  geçmektedir?

A-2       B-3     C-4  5-Üçüncü  dörtlüğün  ikinci  mısrasındaki    “öğüt”  sözcüğünün  eş  anlamlısı  aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde  geçmektedir?

A- O  sorunun  cevabını   bilmiyorum ?

B-Uzun  uzun  nasihat  etti.

C-Bu  kaçıncı  soru ?6-  Şiire  göre  şairin   yuvaları  nerelerdir?

A-kovan- dal  B-okul- ev  C-dağ- orman7-

“Niçin” dedi  küçük  ırmak

Sabah  akşam  çağlayarak

Bana  doğru koşuyorsun?”

   

Yukarıdaki şiirde ırmağın  özeliğini  belirten kelimenin  zıt  anlamlısı aşağıdakilerden   hangisidir?

A-dar    B-ufak    C-büyük8-

Biz  okullu  çocuklarız,

Hem  çalışır  hem  yazarız.

Kağıt,  kalem,kitap, defter    

Bizi  bunlar  adam  eder.

     

Yukarıdaki  dörtlükte  altı çizili  kelimeye getirilen  eke  benzeyen  bir  ek aşağıdaki  kelimelerden  hangisine getirilmiştir?

 A-kaş       B-  çarşıda   C-sağlıklı 15-“—lık” eki aşağıdaki  sözcüklerden hangisinin  sonuna  getirilirse  bir  araç  adı  elde  edilir ?

A- ağaç      B- çiçek   C-  yoğun16-“Görkemin  başına  gelenler, pişmiş  tavuğun başına gelmez. Çocuğu  şimdi  de  karabaş  ısırmış.”

 Yukarıdaki  cümlede  kaç  sözcük  yanlış yazılmıştır?

A- 2   B- hepsi  doğru  yazılı   C- 3

Bahar  geldiği  zaman

Nasıl  çiçek  açarsa  ağaçlar

Nasıl  uçarsa  kuşlar  yuvadan

İşte  öyle  çiçek  açarlar

Okumayı  öğrenen çocuklar

17. ve 18. soruları   şiire göre  cevapla.17-Şiire  göre  mutluluktan uçanlar  kimler?

A-Baharın  sevincini  yaşayan  kelebekler.

B- Okumayı  öğrenen  çocuklar

C-Uçmayı  öğrenen yavru  kuşlar18-Şiirin  başlığı aşağıdakilerden  hangisi olabilir ?

A-Okuma  sevinci        B-Yavru  kuşlar              C-Bahar19 –“Konuk  “  sözcüğü  hangi  tümcede yanlış  kullanılmıştır ?

A- Konuksuz bayram,susuz  çağlayan  olmazmış.

B- Akşama  konuklar  gelecek

C- Konuklarımızı  iyice  sarıp rafa  yerleştirdik.20-Aşağıdaki  tümceleri  okuyarak  karşıt anlamı olan  sözcüklerin  altını  çizerek zıt  anlamlarını  boşluğa yazınız.

Önce  yemeğini  yedi.

Büyük  bir  yolun  sonunda  oturuyordu.

Çabuk  gelmesini  istedim.

Soğuk  kış  günlerini hiç  sevmem.

                                   Recai  Şıpka

dersimiz.com
Devamını Oku...

3.Sınıf Matematik Dersi Sayılar ve Ölçme Konulu Sorular


3.Sınıf Matematik Dersi Sayılar ve Ölçme Konulu Sorular

SAYILAR  VE  ÖLÇME1.Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi doğrudur?

   A.98-19=80             B.38-15=23          C.15-0=142.512 -  =314 işleminde  yerine hangi sayı gelmelidir?

   A.202       B.200        C.1983.Bir çıkarma işleminde eksilen 114,fark 23 ise çıkan kaçtır?

   A.89 B.90           C.914.426sayısının 20 fazlasının,38 eksiği kaçtır?

   A.408           C.446 C.4845.   87              Yandaki çarpma işleminde “∆,,?”olan yerlere yazılması gereken

    x15

    ‾‾‾‾‾‾         rakamların toplamı kaçtır?

      43∆

   + 7          

  ‾‾‾‾‾‾‾              A.15              B.16                C.17

   1?05  6.Fatih’in 27 cevizi vardır.4 tanesini yiyor,3 tanesini Cengizhan’a veriyor.Kalanların yarısını  da Kerem’e verdiğine göre Fatih’in kaç cevizi kalıyor?

 

7.486 sayısından  2  yüzlük 8 birlik çıkarsa elde edilen sayı kaç olur?

 

8.(214-38)-14 işleminin sonucu kaçtır?9.Bir otobüste 42 erkek ,18 kadın yolcu vardır.1. durakta 3 erkek,2. durakta 8 kadın iniyor.Otobüste kalan yolcuların sayısı kaçtır?10.Buse’nin 90 TL si vardır.Tanesi 5 TL’den 2 silgi,7 TL’ den 4 defter alıyor.Geriye kaç TL’si kalmıştır?11.İki basamaklı en büyük sayı ile en büyük rakam arasındaki fark kaçtır?12.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   A.Her sayının sıfır ile çarpımı sıfırdır.

   B.Her sayını bir ile çarpımı birdir.

   C.Her sayının sıfır ile çarpımı kendisidir.13.278’in yarısının 2 eksiği kaçtır?14.Ulaş 2 saatte 1 km yol koşuyor.8 saatte kaç km yol koşar?15.Haftada 2 halı dokuyan Ayşe, 2 ayda kaç halı dokur?(1 Ay =4 hafta)16.24 sayısının 4 katının 8 eksiği kaçtır?17.Bir sayının 2 katı ile yarısının toplamı 20 ise bu sayı kaçtır?18.Günde 4 kova su taşıyan Fatih bir haftada kaç kova taşır?19.Çarpımları 34 olan sayılardan biri 17ise diğeri kaçtır?

 

20.(13 x 6) + (24 x 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?A.106              B.110               C.126

 NURHAN KÜTÜK/  3/A Sınıf Öğretmeni

3.Sınıf, Matematik, Dersi, Sayılar, Ölçme, Konulu, Sorular
Devamını Oku...

3.Sınıf Genel Yetenek Test Soruları


3.Sınıf Genel Yetenek Test Soruları

1)  8  adet  silginin  fiyatı  4 kalemin   fiyatına  eşittir.  8 kalemin parası ile  kaç  silgi alınır?

       A-  20       B- 16       C-  82)Cebimdeki fındıkların dörtte birini  yedim.Geriye  45  fındık  kaldı. Buna  göre  cebimdeki  fındığın  tamamı kaç adetti?

     A- 15       B-30        C- 603)Bir  sayıyı  6  ile  çarpar  , 4 ‘ e  bölersem  21  sayısını  elde  ediyorum. Bu sayı  kaçtır?

     A-  14        B- 24       C-  314)   Beklan  , temmuz ayında,ağustos   ayındakinden  daha  çok kitap  okumuştur.    Bekan’nın  eylül  ayında  okuduğu  kitap sayısı,   temmuz  ayında  okuduklarındançok,   haziran  ayında  okuduklarından  azdır.Beklan  hangi  ayda  daha  çok  kitap  okudu?

        A-   eylül      B-   ağustos   C- haziran 5)  Beril  ,Umut’un  sağında, Nilay’ın solunda  oturmaktadır.      Ortada  kim  oturmaktadır ?

     A- Nilay       B- Umut     C- BerilSARI -  KIRMIZI – YEŞİL……………

Bu  sözcük  dizisinde  noktalı  yere  RENK sözcüğünün  gelmesi   gerekmektedir.Buna  göre, 6. soruda  noktalı  yere  hangi

sözcük  gelmelidir? 6)       EV -  YUVA -  KÜMES

      A-  CANLI    B- BARINAK  C-SICAK7)  A=4   ,   B=A+2  ,  C=B+A   olduğuna göre  aşağıdakilerden  hangisi  doğrudur?A-    C=4+2+4  ,  B- A=B+C ,  C- B=48)  Z=3   ,  K= 4   M=  7   olduğuna   göre  aşağıdakilerden  hangisi  yanlıştır ?

           A)  M-K=Z   B)Z+M=K   C= Z+K=M9)’OLUR- DAMLAYA- GÖL-DAMLAYA’

sözcükleri uygun  şekilde  sıralandığında  anlamlı bir  cümle  oluşur. Bu  cümlenin üçüncü sözcüğün   ikinci  harfi  ne olur ?

      --------------------

10)’Cumhuriyeti  Atatürk…..biz  yaşatacağız’ anlamca  tanımlayan sözcük ,aşağıdakilerden hangisidir?

 A-aldı    B-kurdu   C-gitti11)’Eve  gelirken  teyzemle ----------------‘

cümlesini  anlamlı  şekilde  aşağıdaki   sözcüklerden  hangisi tamamlar?

 A)gördüm       B- uyudum     C – karşılaştım12)’Bakarsan ---------  olur,  bakmasan -------- olur.’

anlamına    göre  tamamlayabilmek  için, noktalı yerlere  hangi  sözcükler   yazılmalıdır?

A-  bağ-dağ    B- görünüyor-yok   C-bağa-üzüm13)  TAKA   sözcüğü  5969  rakamları ile  gösterilir  ise  , KARA  sözcüğünü  gösteren  rakamlar aşağıdakilerden  hangisi  olur?

 A-6966    B-9595       C-  694914)Alfabemizdeki  harfleri  1 den   başlayarak sırayla  numaralandırdığımızda,  14,harf K dır. Buna  göre  14- 1 – 29 – 1 – 17 – 4  sayı  dizisi Hangi  sözcüğü  göstermektedir?

  A) KAYALI      B) KIVANÇ    C) KAZANÇ15   ve  16.  sorulardaki   sözcük  dizilerini  inceleyelim.Dizideki  bir  sözcük  bir  yönüyle  dirinden   farklıdır.  Farklı  olan  sözcüğü  bulalım.15)  A-  ZEYTİN    B-HAVA    C- PEYNİR16)  A- GAZETE   B- KİTAP    C-KAĞIT17)  TABAK – TENCERE –KAŞIK

 sözcük  gurupları  ile   aşağıdaki  sözcüklerden hangisinin  bir  ilişkisi vardır ?

A- DAVUL   B- ÇATAL   C- KEMAN18)  50- 45- 35- 30- 20-………    sayı  dizisinde bir kural vardır.Bu  kurala    göre  diziyi  hangi sayı  izlemelidir?

 A-  10     B-15     C-2519)  3 – 5 – 8 – 10 – 13 ……….  Sayı  dizisinde bir  kural  vardır.  Bu  kurala  göre  diziyi  hangi sayı  izlemelidir?

A- 15         B- 16     C-1720)  59 -58 – 56 – 53 – 49-………. Diziyi  hansayı  izlemelidir?

A- 43      B- 44       C-45

Kaynak:dersimiz.com
Devamını Oku...

3. Sınıf Türkçe Kutladığımız Bayramlar Proje Ödevi


3. Sınıf Türkçe Kutladığımız Bayramlar Proje Ödevi

TÜRKÇE DERSİ – PROJE ÖDEVİ

Çalışmanın Konusu : Kutladığımız bayramların isimlerinin yazılması. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapılması. En çok sevdiğiniz bayram hangisidir? Neden? Bayramda çocuk konulu bir yazı yazılması.

Çalışmanın Adı : Kutladığımız Bayramlar

Çalışmanın Süresi : 5 AY

Çalışmanın Amacı : Duygu ve düşüncelerini ifade edebilme.

Kazanım : Bayramlara olan duygu ve düşüncelerini öz ve anlamlı cümlelerle ifade ederler.

Çalışmamız Neler İçermeli?

-A4 fotokopi kağıdı

Kaynaklar : Öğretmenler, aile büyükleri.

Araç ve Gereç : A4 fotokopi kağıdı, kalem, silgi, açacak.

Ödevi Nasıl Yapabilirsiniz?

1. Kutladığımız bayramları yazabilir eski bayramlarla ilgili büyüklerinizle söyleşi yapabilirsiniz.

2. En çok sevdiğiniz bayramı nedeniyle yazmayı unutayın.

3. Bayramda çocuk konulu bir yazı yazın.

4. Çalışmanızın kapsamlı olmasına dikkat edin. Çok sayıda kişiyle söyleşi yapın.

5. Çalışmalarınızı sınıfta sunacaksınız. Sunumu 30dakikada tamamlayacak şekilde planlayın.

3. Sınıf, Türkçe, Kutladığımız, Bayramlar, Proje, Ödevi


Devamını Oku...

3. Sınıf Proje Ödevi Dökümanları


3. Sınıf Proje Ödevi Dökümanları

Proje Değerlendirme Formu

Proje Konuları

Proje Konuları

Proje Taslağı

Proje Dağılım Listesi

Proje Değerlendirme Ölçeği

PROJE ÖDEVİ KONULARI3/BÖğrencinin adı, soyadı: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Aşağıda yazılı ödev konularından ya da kendi belirlediğin bir konudan proje ödevi hazırlayacaksın.  Bir veya birkaç konu seçebilirsin. Seçtiğin ödevleri 2. dönem nisan mayıs aylarına kadar tamamlayıp teslim edeceksin.

Hazırlayacağın projeyi seçerken ailene de danış, ailenle birlikte karar ver. Arkadaşlarınla anlaşarak grup ödevi de yapabilirsin. Bir hafta içinde seçimini yap.***********************************************************************************************************HAYAT BİLGİSİ

1.Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapılması. Drama yoluyla araştırmanızın arkadaşlarınıza sunulması. Ulaştığınız bilgilerin yazılı olarak sınıf panosunda sergilenmesi.

2.Sınıfımızın ve okulumuzun krokisinin çizilmesi.

3.Suyun dolanımı ile ilgili bir çalışma.

4.Geçmişten günümüze kılık kıyafetimizdeki değişiklikler.

5.Tasarrufun önemi ve kumbara yapımı.

6.Mevsimler ve aylardaki değişimler.

7.Çocukluğum ve ailem. Aile albümü.

8.Okulumuzu geliştirelim ve güzelleştirelim. (bireysel veya grup ödevi)

9.Doğal afetler ve deprem.

10.Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster, afiş çalışması.

11.Ana yönler ve ara yönler ve yön bulma ile  ilgili bir çalışma.

12.Kendinize haftalık ve günlük çalışma programı hazırlanması.

13.Canlılar ve yaşadıkları yerler, hayvanların yuvaları.

14.Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapılması.

15.İçinde hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlanması.

16.Şimdiye kadar sizi çok etkileyen özel bir günle ilgili olan anılarınız.

17.Öğrenci olarak sorumluluklarınız.

18.İlimiz ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması.  Tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, geçim kaynakları, eğitim düzeyi, nüfusu vb. resim, fotoğraf, yazı, şiirle zenginleştirilerek sunum yapılması.

19.Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki arkadaşlığı anlatan bir yazı yazınız.

20.………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………TÜRKÇE

1.Sınıf Gazetesi Hazırlama (grup ödevi)

2.“Karagöz ve Hacivat’ın kim olduğunu araştır. Bir Hacivat ve Karagöz oyununu arkadaşınla canlandır. ( 2’şer kişilik gruplarla canlandırılacak)

3.“Nasrettin Hoca’nın kim olduğunu araştır. Bir Nasrettin Hoca fıkrasını arkadaşınla canlandır. ( 2-3 kişilik gruplarla canlandırılacak)

4.İzcilik konusunda araştırma

5.Hikâye/Masal kitabı yazma.

6.Sağlıklı yaşama konusunda bir araştırma yaparak araştırmaları sınıfta sunma.

7.İçerisinde dayanışma,sevgi, arkadaş kelimelerinin geçtiği  bir hikaye yazın.

8.Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili albüm çalışması

9.Arkadaşlarınıza ya da sevdiğiniz kişiye bayram kutlama tebriği tasarlayın.

10.Sınıf gazetesi oluşturunuz. Sınıfta sergileyiniz.

11.İçinde hayvan ve bitki isimlerinin bulunduğu  bulmaca hazırlayınız.

12.Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız. En çok sevdiğiniz bayram hangisidir? Neden? Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.

13.İstediğiniz bir hikaye kitabı okuyunuz. Hikayedeki kahramanları yazınız. Yazarı hakkında araştırma yapınız. Hikayenin özetini yazınız. Hikayenin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri yazınız. Hikayenin ana fikrini yazınız.

14.Anne konulu özlü sözler,hikayeler,şiirler,resimler,bularak küçük bir kitapçık hazırlayınız.

15.Sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerinin araştırılması. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunması. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazının  yazılması.

16.Kukla gösterisi hazırlanması.

17.Çeşitli kaynaklardan derlenen bilmeceler hazırlanması.18.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….MATEMATİK

1.Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

2.Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.

3.Metre yapımı.

4.2009 yılı takvimi yapımı.

5.Kartondan bir saat yaparak arkadaşlarımıza saat okumayı öğretelim

6.Duvar saati yapımı.

7.Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ve boylarınıölçerek sıralayınız

8.Paralarımızı ve özelliklerini anlatan resimli bir levha hazırlayınız.

9.Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

10.Eşit kollu terazi yapımı.

11.Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

12.En sevilen hayvan ,en sevilen ders, en sevilen oyun, en sevilen meslek, sınıf mevcudu, bir günde yaptıklarımız gibi bir konu belirleyerek şekil grafiği hazırlayınız. (Verileri kendi sınıf arkadaşlarınıza sorarak toplayınız.)13.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………BEDEN EĞİTİMİ

1.Sağlıklı yaşama beslenme ve sporun sağlığımıza etkileri konusunda kapsamlı araştırma.

2.Eski oyunlar.

3.Yeni bir oyun  öğren. Bu oyunu arkadaşlarına anlat ve oynat.

4.Beden Eğitimi dersi için yapılması gereken ısınma hareketlerini sırasıyla öğrenerek arkadaşlarına öğret.

5.İlkyardım nedir? İlkyardım çantasında neler bulunur? İlkyardın çantası hazırla.

6.Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.7.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………MÜZİK

Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenip sınıf ortamında sınıf ortamında arkadaşlarına söyleme ve öğretme.

Seçtiği bir çalgı aleti kullanarak bir çocuk şarkısını çalma, söyleme.

Yöresel türkülerimiz………………………………………………………………………………………………………………………………………………….GÖRSEL SANATLAR

 

Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun. Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz. Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.

Elişi kağıdıyla kolaj (yırt yapıştır) çalışması yapın

Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………Mümin ÇOBANÖğrencinin, Adı Soyadı: ……………………………………………………….

 

  İmzası: ………………………………………………


Devamını Oku...

1,2,3. Sınıflar proje ödevi listesi


1,2,3. Sınıflar proje ödevi listesi

PROJE ÖDEVİ LİSTESİ

 1.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı

ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.TÜRKÇE

2.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,

yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.TÜRKÇE3.Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapın.Drama yoluyla araştırmanızı arkadaşlarınıza sunun.Ulaştığınız bilgileri yazılı olarak sınıf panosunda sergileyin.HAYAT BİLGİSİ4.Türkiye’de son  10 yılda olan büyük depremleri anlatan bir araştırma yapınız.Nerelerde ol-

muştur?Kaç insanımız olmuştur?Maddi hasar ne kadar olmuştur?Depremlerle ilgili resimler

bulun.Depremden korunma yollarıyla ilgili arkadaşlarınıza açıklamalar sunun.HAYAT BİLGİSİ5.Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun.Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz.Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.GÖRSEL SANATLAR6.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.MATMEMATİK7.Çarpma konusunu öğrencilerine öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırla.Öğretmen edasıyla arkadaşlarına anlat.MATEMATİK8.Beden Eğitimi dersi için yapılması gereken ısınma hareketlerini sırasıyla öğrenerek arkadaşlarına öğret.BEDEN EĞİTİMİ

1, 2, 3., Sınıflar, proje, ödevi, listesi<
Devamını Oku...

İstiklal Marşı


İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

Mehmet Akif ERSOY
Devamını Oku...

2.Sınıf Türkçe Dersi Test Soruları


2.Sınıf Türkçe Dersi Test Soruları

DAYIM İLE DEDEMDedemle dayım Demre'de yalıda otururlar. Dayımın yalıdaki kedisi

kara mı kara. Salı oldu. Dedem olta aldı. Dereye de balık doldu. İkisi de balık tutmaya durdular. On tane tuttular.

         Ninem balıkları aldı. Suda yıkadı. Kara kedi mırmır dedi. Ninem ona balık yok dedi. Dayım da ona süt aldı. Kara kedi mutlu oldu.

NOT:  1. 2. 3. 4.5. soruları yukarıdaki   metne göre cevaplayın(yanıtlayın).1. Dedemler nerde oturuyorlar?

A-Konya’da                         B-Demre’de                          C-Ankara’da2. Nerden balık tuttular?

A-Irmaktan                          B-Denizden                           C-Dereden3. Ne kadar balık yakaladılar?

A-On                                    B-Beş                                    C-Üç4. Balıkları kim yıkadı?

A-Ebem                              B-Annem                                C-Ninem5.Dayım kara kediye ne aldı?A-Balık                                B-Süt                                     C-Et6.  " PORTAKAL " kelimesinde kaç harf vardır?

A. 8                                       B. 9                                          C. 107)"Okullar,öğrencilerin yeni ve güzel bilgiler öğrendikleri yerlerdir."Cümlesinde kaç çoğul kelime vardır?

A)3                                     B)2                                          C)58) "Ahhh çok canım acıdı"cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)nokta                               B)Soru işareti                          C)Ünlem9)  "Öldü gitti zavallıcık" bu sözü söyleyen kişide hangi duygu hakimdir?

A)Sevgi                               B)Acıma                                C)Öfke10)  Aşağıdakilerden hangisinde varlığın sayısı tam belli değildir ?

A)   yirmi kalem                B) iki defter      C)  birkaç kalem

kaynak:dersimiz.com
Devamını Oku...

2.SINIF TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI-1


2.SINIF TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI-1

BİLGİN

         Bilgin, sürekli açıkgözlülüğü ile övünen bir çocuktu. Sinemada bilet alırken, otobüs, dolmuş beklerken, sıraya girmekten hiç hoşlanmazdı. Alışveriş yaptığı dükkanlarda da kasa önlerinde sıra beklemezdi. Hemen, bekleyenlerin arasına dalardı. Ne yapar eder, öne geçmenin, işini tezden bitirmenin yolunu bulurdu.

            Onun küçüklüğünden beri “ Açıkgöz” olmaya özendiren ailesi de oğullarının bu özelliğiyle övünür dururlardı.

                                                                                                             

NOT:(Aşağıdaki 1.ve 2.soruları parçaya göre yanıtlayınız.)

1. Bilgin, ne ile övünürdü?

a-açıkgözlülüğü ile           b-sınıfı                    c- okulu

2. bilgin’i “açıkgöz” olmaya özendiren kimdir?

a-öğretmeni                    b-babası                    c-ailesi

3-Aşağıdakilerden hangisi   bir   cümle  değildir?

A-Dişlerimi   iyice    fırçalamalısın.   B-Yalnız   gidemezsin.  C-Birer   birer   hepsini…

4-”Oyuncaklar,  dallarından,   ağaç,   yapıyormuş.” Sözcüklerinden  anlamlı   bir   cümle   yapıldığında,    baştan   ikinci    sözcük    hangisi   olur?

A-dallarından                   B-ağaç                         C-hemen                        

5-Aşağıdaki    cümlelerden    hangisine   soru     işareti    konmalıdır?

A-Kuzular   meleşiyor       B-Haksızlık    ediyorsun   C-Neden      gelmedi

6-Aşağıdaki    kelimelerden     hangisi    tek   başına    anlam   ifade     eder?

A-ve                              B-için                            C-dal                            

7-Hangi    kelime    ünsüz     harfle    başlamıştır?

A-utanç                         B-sokak                          C-inci                          

8-Dilimizde kaç harf (ses)vardır?

A)29                                    B)8                             C21

9-“Aman ortaya basma” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti koyarız?

A)   !                            B) ?                            C) .

10-“Buraya koşarak geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?

A)geldim                   B)buraya                   C)koşarak                          

Devamını Oku...

2.Sınıf Türkçe Dersi Hece Harf Etkinliği, çalışma kağıdı


2.Sınıf Türkçe Dersi Hece Harf Etkinliği, çalışma kağıdı

UNUTMA SAKIN !

    !!! Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

    !!! Hecelerimiz en az bir harften oluşur.Örnek: a-e-ı-i-o-ö-u-ü

    !!! Hecelerimizde en çok dört harften oluşur.

       Örnek: kurt, mert, Türk, dost, dört, kalk1.Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız.

Çamurluk……………………………………………………………..………

Çadır     ………………………………………………………….………….

Dostluk    ……………………………………………………………..…….

Arkadaş……………………………………………………………………...

Söyleyebilmeli ……………………………………………………....

Gidiyorlar…………………………………………………………………..

 

2. Aşağıdaki cümlelerdeki hece sayısını bulunuz.

Annem ders çalışmamı istiyor.………..

Neden bizimle sinemaya gelmedin ?............

Arkadaşlarımla kavga etmeden oynar,onları üzmem.……..

Türkçemizde heceler en çok dört harften oluşur.………..3. Aşağıdaki kelimelerdeki sesli harfleri yazınız.

Örnek: Akıllı     a,ı    

Ekmekçi…………..       Öğretmen…………….      Uludağ ……………..

Rahatsız……………      Öğrenci………………       İstanbul……………..

Sinema…………….      Toprak  ……………….       Ümit………………

Süleyman………….      Kömürlük……………..      Soğuk……………..4.Hangisinin hece sayısı en fazladır ?

a) Muhtaçlığından      b) Kazanç     c) Dolambaçlı5.Aşağıda karışık verilmiş heceleri oluşturduğu kelimeleri yazınız.

   çı –lık-lar-ba …………………….

   ruz –ta-nı-yo-şı…………………….

   man –rı-or-mız-la……………………..

6. “Bu gidişle çalışan bir tek kişi kalmayacak.” Cümlesinde tek heceli kaç kelime vardır?

      …………7. Alfabemizi sırasıyla yazınız.

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….8. Alfabemizdeki sesli harfleri yazınız.

…………………………………………………………                                    

Ayla Kalyoncu
2.Sınıf, Türkçe, Dersi, Hece, Harf Etkinliği, çalışma kağıdı

Devamını Oku...
 
Copyright (c) 2010 aygunhoca
Sponsored by : Fastoyun