Türkçe 8. Sınıf Atatürkten Anılar metni


Atatürkten Anılar metni - Atatürkten Anılar metni Cevapları sayfa 43 44 - Türkçe 8. Sınıf Atatürkten Anılar metni Cevapları sayfa 43 44

Türkçe 8. Sınıf Atatürkten Anılar metni
SAYFA 44:4.etkinlik:kesme işareti olanları altını çizilcek
II:kişi ad:1,3,5,7
eser ad:2
devlet ad:8
millet ad:boş bırak
kısaltmalara gelen ekler:4,8,10
yer ad:1,6,7
sayılara getiren ekler:3,4,8,9
yay ayraç içinde verilen açıklama:5
saygı bildiren sözler:6

5.etkinlik I:koşar adım 2 gelen adam 3 geçmiş günler 4 yakacak odun 5 gidilmez yer(isim fill)
2.ci:açık olma 2 dikkat çekme 3yardım etme 4 geriye dönüş
5hamur yogurmak(sıfat)

3.cü:girer girmez oturdu 2bakıp gitti 3görünce anladım 4oturarak yedi 5 gelirken gördüm(zarf)

II.isim filler:düşünerek,öğrenmeye,ver digim,öğrenirken,duyacagınız,s öyleyiş,öğrenebilecegi,anlamay a başladığında,işleyişine sıfat filler:verdiğim ,duyacagınız,öğrenebilecegi,bi ttiğini zarf filler:düşünerek,öğrenerek,baş ladığında


Sayfa 43

3.etkinlik:Dinlediğiniz anıdan hareketle Atatürk’ün vatan millet ve insan sevgisi ile ilgili bir yazı yazınız.Yazınızda Atatürk’ün sözlerinden yararlanınız.

………………………… ………………………… ………………………… ….
………………………… ………………………… ………………………… ….
………………………… ………………………… ………………………… ….
………………………… ………………………… ………………………… ….
………………………… ………………………… ………………………… ….

Sayfa 44

4.etkinlik:Atatürk’ün sözlerini derlediniz kitapların adları örnekteki gibi yazarak kaynakçanızı oluşturunuz.

KOCATÜRK Utkan Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ankara 2005

………………………… ………………………… ………………………… ……..
………………………… ………………………… ………………………… ……..
………………………… ………………………… ………………………… ……..
………………………… ………………………… ………………………… ……..
………………………… ………………………… ………………………… ……..
………………………… ………………………… ………………………… ……..
Devamını Oku...

Kesme İşareti Nedir? Nerelerde Kullanılır?


Kesme İşareti Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Konumuz İçinde Kesme İşareti Nedir? – Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır ve Kesme İşareti Hakkında Bilgileri vikipedia ve çeşitli güvenilir Kaynaklardan Yaptığımız Derleme İle Bulacaksınız.

Özel adlardan sonra gelen iyelik ve hâl ekleri kesme işareti ile ayrılır: Atatürk’e, Türkiye’m, Marmara’yı, Almanya’da, Van Gölü’nü, Atatürk Barajı’ndan, Safahat’ta. Ancak; Kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, İç İşleri Bakanlığının.

· Yabancı özel adlarından sonra getirilen çokluk ve yapım ekleri kesme işareti ile ayrılır: Pire’li, Honolulu’lu, Nice’ler. · İçinde gırtlak ünsüzü (ayın ve hemze) bulunan Arapça sözcükler kesmeyle gösterilir: cüz’î, hal’etmek, iş’ar, iz’an, kıt’a, kur’a, Kur’an, mel’un, meş’ale, sun’î, vak’a. Ancak; Artık Türkçenin ses düzenine uymuş, sık kullanılan ayınlı veya hemzeli bazı sözcüklerin kesmeli yazımı bırakılmıştır: defa, defetmek, heyet, menetmek, mesele, neşe, sanat. Ayın ve hemze sözcük sonunda ise tamamen erişmiş oldukları için kesme ile gösterilmez: cüz, def, hal, kat, men. Ancak; Bu sözcükler iyelik ekleri aldıkları zaman araya kesme işareti konur: cüz’ü, hal’i, kat’i, men’i, nev’i.
Devamını Oku...

5.sınıf Türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 70,71,72,73,74,75


5.sınıf Türkçe çalışma kitabı cevapları sayfa 70,71,72,73,74,75

70.Sayfa
Etkinlik 3 :
Soru 1: Davul mehter takımına ait bir çalgımıdır?
Cevap:Evet.
Soru 2:Mehter takımı askerlerle savaşa gidermi?
Cevap:Evet.
Soru 3:Mehter takımı askerlerle niçin savaşa gider?
Cevap:Cesaretlendirmek için.
Etkinlik 4 :
mehter + hane => mehterhane
kumar + hane =&gt ; kumarhane
ders + hane => dershane
Sayfa 71
Etkinlik 5 :
Mehter takımı şunlardan meydana gelir;
=> Kös,davul,malkare,kudüm,mısfiy e,zil,zurna,nefir,zilli maşa.
Mehter takımı ne yapar?
=>Çeşitli çalgılarla marşlar söyler.
Mehter müziği kimleri etkiledi?
=> Hayln (haylın), ßeethoven (beythoven) , Rossiri (rossini)
Mehter teşkilatının kuruluş zamanı kaçtır?
=> 29 Mayıs 1453
Değerlendirme 2 :
Resimle ilgili düşüncelerinizi yazınız..
Cevap: Mehter takımı Türkiye’ye has çaşitli çalgılarıydan oluşan bir takımdır.İnsanların milli duygularını çoşkulandırır.
72.Sayfa
Etkinlik 1:
Arkadaşlar burası kendi değerleriniz kendinize göre cevaplandıracaksınız.
Etkinlik 2 :
Okuduğum hikayenin kahramanı Koca Seyit’tir.
Koca Seyit’e uardımcı olan karakter Ali’dir.
Hikayedeki olay Çanakkale savaşı’nın olduğu yıllarda geçmektedir.
Hikayenin ana fikri Koca Seyit’in kahramanlığıdır.
Olayın geçtiği yer Çanakkale’deki MecidiyeTabyası’dır.
73.Sayfa
Etkinlik 3 :
Koca Seyit ile ilgili soruların cevapları şunlardır;
Doğum Yılı : 1889
Doğum Yeri : ßalıkesir,Edremit
Özellikleri : Yardımseverlik ve Vatan sevgisi.
Dış Görünüşü : Kalıplı , güçlü ve iriyarıdır.
Askerlik yaptığı yerler : Edirne,İstanbul ve Çanakkale.
ßaşından geçen olaylar : ßalkan savaşı,Çanakkale savaşı,GeliboluKara savaşı ve Kurtuluş savaşı.
**üm tarihi : 1939
**düğü yer : ßalıkesir , Edremit..
Etkinlik 4 :
ßoğaz : İstanbul boğazı manzararı güzel bir yerdir.
ßoğaz : Sanırım boğazlarım şişti.
Top : Arkadaşlarımla top oynadım.
Top : Savaştaki top bozulmuştu.
Ağır : Ağır adımlarla yaklaştı.
Ağır : Mermi çok ağırdı.
Kol : Kolum incildi.
Kol : Topun kolunu çevirdi.
74.Sayfa
Etkinlik 5 :
voleybol => spor
dize => müzik
dörtgen => matematik
uydu => bilim
pota => basketbol
teleskop => bilim
alyuvar => fen
silindir => matematik
Etkinlik 6 :
1.cümlede seyit
2.cümlede Düşman askerleri
3.cümlede Ali
4.cümlede Seyit
5.cümlede Annem
6.cümlede dedelerinin
7.cümlede Yaşlı adamınaltını çiziceksiniz.
75.Sayfa
Değerlendirme 3 :
Arkadaşlar burada size bir paragraf verilmiş ve bunun doğrusu şu şekilde olucak:
Koca Seyit, 1909 yılında artık askerdi.Temel eğitimden sonra Edirne’ye yollandı.Orada askerlik yaparken 1912 yılında çıkan ßalkan Savaş’ına katıldı.Savaşın ardından askerliğine bir süre İstanbul’da devam etti.ßu sırada Seyit’in tezkeresi yaklaştı.Ancak 1914 yılında genel seferberlik ilan edilince Seyit tezkere alamadı.
O sıralarda İngiliz ve Fransız gemileri Ege Deniz’inde dolaşmaya başlamıştı.Çanakkale ßoğaz’ına saldıracakları haberleri dört bir yana yayılmıştı.Savaş yüzünden Seyit’de İstanbul’dan Çanakkale’ye,Mecidiye Tabyası’na topçu eri olarak yollandı

Devamını Oku...

Ses Bilgisi 7. Sınıf


 
Ses Bilgisi (7. Sınıf)

Ses: İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarırlar. Dil sözcüklerden oluşur. Sözcükler seslerden  oluşan anlamlı bütünlerdir.

Ses, dilin söylenen ve duyulan en küçük parçasıdır. Harfler, sesleri yazıda gösteren işaretlerdir.

Dilimizde sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır.


Ünlüler (Sesliler): Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çikan seslere ünlü denir. Dilimizde sekiz ünlü harf vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ünlü harflerin her birinin üç özelliği vardır.

Aşağıdaki tabloda ünlüler bu özelliklerine göre gruplandırılmıştır:


  GENİŞ DAR GENİŞ DAR
KALIN a ı o u
İNCE e i ö ü

Büyük Ünlü Uyumu


Bu uyuma kalınlık-incelik uyumu da denir. Bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur.

çalışmak, okullarımız, etkisiz, öğrenciler...

Yukarıdaki örneklerde sözcükler, kalınlık-incelik bakımından uyumlu olduklarından büyük ünlü uyumuna uymaktadır.

Örnek Soru - 1:

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?


A) sınırlı                                            
B) görgülü
C) bakımsız                                      
D) meraklı

Yanıt: D


Örnek Soru - 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük yoktur?

A)   Isıtılan demir genişler.
B)   Çalışan insan her zaman başarır.
C)   imzalanacak çok belge var.
D)   Kardeşimle ödevlerimi yazıyorum.

Yanıt: AÖrnek Soru - 3:

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır?

A) Kütüphane                                     B) Söz
C) Öğrenci                                         D) Televizyon
(1991-KLJ)

Yanıt: C

Uyarı:  Bazı sözcükler Türkçe oldukları hâlde zamanla değişikliğe uğradığı için ünlü uyumuna uymamaktadır.ESKİDEN GÜNÜMÜZDE
karındaş kardeş
alma elma
ana anne
kangı hangi


Aşağıdaki ekler tek biçimli olduğu için büyük ünlü uyumuna uymaz:

-yor ==> geliyor

-ken ==> koşarken

-leyin ==> akşamleyin

-(ı)mtırak ==> ekşimtırak

-ki ==> bununki

-daş ==> meslektaş

Küçük Ünlü Uyumu


Bu uyuma düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Küçük ünlü uyumunda iki kural vardır:


a.  Bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlü (a, e, ı, i) varsa onu takip eden hecelerde düz ünlüler bulunur:

kitaplık, erdemli...
b. Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa bu heceyi izleyen ilk hecede düz-geniş ünlü (a, e) veya dar-yuvarlak ünlü (u, ü) bulunur:

okumaktan, örnekler, umutlar...

Uyarı: Küçük ünlü uyumunda hece takibi vardır. Yani birinci heceyle ikinci, ikinci heceyle de üçüncü hecenin uyumlu olması gerekir:

gözlerimiz, gördükleri, öğrenci...

Ünlü uyumlarının aranmadığı sözcükler:Tek heceli sözcük: ev, sert, ilk...
Birleşik sözcükler: birkaç, Karagöz, ilkokul...
Yabancı sözcükler: medya, kaset, şeffaf...


Uyarı:  Kimi sözcükler Türkçe oldukları hâlde küçük ünlü uyumuna uymamaktadır.

çamur
yağmur
karpuz


Örnek Soru - 4:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

A)  Soğanı iyice kavur.
B)  Dergileri rafa diziver.
C)  Artık bu masal kabak tadı verdi.
D)  Gölün suyu çekildi.

Yanıt: A


Ünsüzler (Sessizler)

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan seslere ünsüz denir.

Dilimizde yirmi bir ünsüz vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.

Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere yumuşak ünsüzler adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, I, m, n, r, v, y, z.

Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere sert ünsüzler adı verilir: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

Türkçede Hece Çeşitleri

Bir solukta çıkarılan ses ya da ses birliğine hece denir.

Hece sayısını ünlüler belirler. Bir sözcükte kaç tane ünlü varsa o kadar hece vardır. Örneğin, "bek-let-ti" sözcüğünde üç ünlü bulunduğundan bu sözcük üç hecelidir.

Dilimizde altı çeşit hece vardır:

1.  Bir ünlüden oluşan heceler: o, a
2.  Bir ünsüz, bir ünlüden oluşan heceler: su, bu, ne...
3.  Bir ünlü, bir ünsüzden oluşan heceler: ev, at, ol, es...
4.  Bir ünlü, iki ünsüzden oluşan heceler: üst, art, ilk...
5.  Bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan heceler: bak, yer, yat...
6.  Bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan heceler: Türk, dert, kırk...

SES OLAYLARI


Ünsüz Yumuşaması


Türkçe sözcüklerin sonunda "b, c, d, g" yumuşak ünsüzleri bulunmaz; bunların yerine "p, ç, t, k" sert ünsüzleri bulunur, "p, ç, t, k" ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde

"p>b'ye,

ç>c'ye,

t>d'ye,

k>g, ğ'ye"

dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.

çorap-ı > çorabı
kaşık-ı > kaşığı
renk-i   > rengi
kurt-u   > kurdu
amaç-ı > amacı
Uyarı:  Özel adlarda, çoğu tek heceli sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz.

Zonguldak'a
Burak'ı
kat-ı>katı    
çöp-ü>çöpü
jilet-i>jileti    
hukuk-u> hukuku
Örnek Soru - 5:


Aşağıdaki kelimelerden hangisine sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez?

A) Kırbaç                                           B) Yatak
C) Devlet                                           D) Kebap
(1993-DPY)

Yanıt: D

Örnek Soru - 6:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur?

A)   Bu işten umudum kesildi.
B)   Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız.
C)   Yaz tatilinde oldukça dinlendik.
D)   Kitabımı çantaya yerleştirdim.
(1994-DPY)

Yanıt: C


Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Türkçede sert ünsüzlerle (p, ç, t, k, s, ş, f, h) biten sözcüklere "c, d, g" ünsüzleri ile başlayan bir ek getirildiğinde ekteki "c, d, g" ünsüzleri "ç, t, k"ye dönüşür. Bu duruma ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi denir.

sınıf - ça ==> sınıfça
git - di ==> gitti
Türk - çe ==> Türkçe
ağaç - da ==> ağaçta
savaş - çı ==> savaşçı
sabah - dan ==> sabahtan
matkap - dan ==> matkaptan
* Rakamlara ek getirilirken de sert ünsüz uyumu kuralına uyulur.

1973'de değil, 1973'te olmalı. Çünkü 3(üç) ç ile bittiğinden d ile başlayan ek t ile başlamalı.


Saat 5'de değil 5' te,


1994'de değil 1994'te...
Örnek Soru - 7:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır?

A)  Bu sokağın yolları çok bozuk.
B)  Baskın basanındır, derler.
C)  Kapalı yollar bir bir açılıyor.
D)  Her söze hemen inanır.
(1993-DPY)

Yanıt: B

Örnek Soru - 8:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?

A) Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
B) Kardeşim kızamığa yakalandı.
C) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
D) Masadaki kitabı bana verir misin?
(1996-ATML)

Yanıt: C


n>m değişimi


Dilimizde "b" ünsüzünden önce gelen "n" ünsüzü "m"ye dönüşür.

tenbel      > tembel
canbaz     > cambaz
perşenbe  > perşembe
Uyarı: Özel adlarda ve birleşik sözcüklerde bu kurala uyulmaz.

İstanbul, sonbahar, Zeytinbumu, binbaşı...Kaynaştırma (Koruyucu) Ünsüzleri


Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan ekler gelecek olursa bu iki ünlü arasına "y-ş-s-n" ünsüzlerinden biri girer.masa-s-ı
masa-y-ı
bahçe-s-i
bahçe-y-i
iki-ş-er
altı-ş-ar
Uyarı: Kaynaştırma ünsüzleri sözcüğün kökünde aranmaz.

kayık, kaşık...
Bu sözcüklerdeki altı çizili ünsüzler kaynaştırma değildir.


Uyarı:

"Senin kitab-ın-ı aldım." cümlesinde altı çizili "-in" eki iyelik ekidir, kaynaştırma ünsüzü yoktur.
"Onun kitab-ı-n-ı aldım." cümlesinde iyelik eki "-ı" olduğu için "n" kaynaştırma ünsüzüdür.


Örnek Soru -9:


Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?

A) Yirmişer                                         B) Kapıya
C) Halısı                                             D) Düğünün

Yanıt: D
Ulama


Ulama, ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde, önceki sözcüğün son ünsüzünün sonrakinin başına eklenerek okunmasıdır.

sabah oldu


açık   alan


Onlar ile korularda el ele tutuşun.
Uyarı: Aralarında noktalama işareti bulunan sözcükler arasında ulama olmaz.

"Kardeşim,  eve geldi."
Bu cümlede belirlenen yerde ulama yoktur.Örnek Soru - 10:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

A)  Sultan Murat eydür, gelsün göreyim.
B)  Nice kahramandır ben de bileyim.
C)  Vezirlik isterse üç tuğ vereyim.
D)  Yiğitlere serdar oldu Genç Osman.
(1993 DPY)

Yanıt: B
Ünlü Daralması

Şimdiki zaman eki "-yor"daki "y" sesi kendinden önce gelen geniş ünlüleri (a, e) daraltıp "ı, i, u, ü"ye dönüştürür.

ara - yor > arıyor
temizle - yor > temizliyor
görme - yor > görmüyor
unutma - yor > unutmuyor
de - yor > diyor
* Kimi zaman kaynaştırma harfi "y"nin de böyle bir daralmaya yol açtığı görülür.

ye - y - ecek > yiyecek
de - y - e > diye ...
Ünlü (Hece) Düşmesi


İkinci hecelerinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklere, ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu kurala ünlü düşmesi veya hece düşmesi denir.

alın -ı > alnı            
nabız -ı > nabzı
nesil - i > nesli          
sabır - im > sabrım
oğul - u > oğlu          
kayın-ı > kaynı
devir - im > devrim  
ayır - ıl > ayrıl
ileri - le > ilerle        
sıyır - ık > sıyrık
* Birleşik sözcük yapılırken de hece düşmesi olabilir:

kayıp olmak > kaybolmak
sabır etmek > sabretmek
devir etmek > devretmek


Aşınma

Aşınma, ünlü ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir sözcükle birleşmesi sırasında iki ünlüden birinin düşmesi olayıdır.

cuma ertesi > cumartesi
ne için > niçin
kahve altı > kahvaltı
Bazı birleşik sözcüklerde iki ünlü yan yana olmadığı hâlde aşınma olur.

kayın ana > kaynana
pazar ertesi > pazartesi
biri birine > birbirine


Ünsüz Düşmesi

Sonunda "k" sesi olan sözcükler küçültme ekleri "-cık, -cik, -cek, -cak" ve "-I" yapım ekini aldığında, sözcüğün sonundaki "k" sesi düşer.

minik-cik > minicik        
ufak-cık > ufacık
alçak-l >alçal-              
küçük-l- >küçül-Örnek Soru - 11:

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sessiz düşmesi yoktur?

A) Küçücük                                        B) Büyücek
C) Ufacık                                           D) Kısacık
(1993 DPY)

Yanıt: D


Örnek Soru - 12:


Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi vardır?

A) Biricik                                            B) Ufacık
C) Azıcık                                             D) İncecik
(1994 EML)

Yanıt: B


Ünlü Türemesi

Küçültme eki "-cık, -cik" bazı sözcüklere eklenirken bu ekten önce bir ünlünün türediği görülür.

bir-cik     > bir-i-cik,
dar-cık    > dar-a-cık
az-cık     > az-ı-cık
genç-cik > genc-e-cik
Ünsüz Türemesi

Dilimize giren bazı yabancı sözcükler "etmek, olmak" fiilleriyle birleşik fiil oluşturduklarında ya da ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, bu sözcüklerin asıl biçimlerinde olan ikinci ünsüz ortaya çıkar.

his et-   > hisset-            
hal et-  > hallet-
ret et-  > reddet-          
af ol-    > affol-
af-ı       > affı                
hak-ım  > hakkım
zan-ım   > zannım


Sözcük Vurgusu


Sözcükte bir hecenin diğerlerine göre daha baskın okunmasıdır.

Türkçe sözcüklerde vurgu genelde son hecededir: çilek, sağlık, okul, kitap ...

Ekler vurguyu üzerlerine alır: çiçekler, kitapçı, arkadaşım ...

Olumsuzluk eki -ma, -me vurguyu kendinden önceki hecede bırakır: bekletme, başlama, anlamıyor...

Yer adlarında vurgu ilk hecede veya orta hecede olabilir: Aydın, Ordu, Erzurum; İstanbul, Edirne, Denizli ...

Pekiştirilmiş sözcüklerde ve ünlemlerde vurgu ilk hecededir: masmavi, sımsıcak, tertemiz ...

Örnek Soru - 13:

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu son hecededir?

A) Gitmiyor                                        B) Ağaçlar
C) Ankara                                          D) Yemyeşil

Yanıt: B

Türkçe Sözcüklerin Genel Özellikleri

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz; bulunan sözcükler Türkçe değildir: şiir, saat, kanaat...
Türkçe sözcük köklerinde aynı iki ünsüz yan yana bulunmaz; bulunan sözcükler Türkçe değildir: millet, kuvvet, şiddet, hiddet...
Türkçede bir sözcük iki ünsüzle başlamaz; başlayan sözcükler Türkçe değildir: plan, priz, gram...
Türkçede "o, ö" sesleri yalnız ilk hecede bulunur, diğer hecelerde bulunmaz; ilk hecesi dışında bu seslerin bulunduğu sözcükler Türkçe değildir: doktor, otobüs, televizyon...
Türkçe sözcüklerin sonunda belli şartlarda (son ses p, ç, t, k ünsüzlerinden biri olursa) iki ünsüz yan yana bulunabilir: sarp, burç, alt, Türk...
Devamını Oku...

7.Sınıf TürkçeYazılı Soruları ve Cevapları


7.Sınıf Türkçe testi

TÜRKÇE 7.SINIF SORULARIDIR

1)“Kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A)Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz?
B)Karadır kaşların ferman yazdırır.
C)Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur.
C)Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.

2)“İnmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
1.Yağmurdan duvar inmiş.
2.Çocuk,ağaçtan zorlukla indi.
3.Haberi duyunca yüreğine indi.
4.Şehre varınca otele indi.
A) 1
B)2
C)3
D)4

3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?
A)Her inişin bir çıkışı vardır.
B)Her çok,azdan olur.
C)Ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.
D)Akıllı köprüyü arayana dek,deli suyu geçer.

4)“Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.”
Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?
A)gece
B)eksi
C)derece
D)ısı

5)“de” bağlacı verilen cümlelerin hangisinde “başkalarına yaptığım gibi”anlamını içermemektedir?
A)Sana bir de kitap alalım.
B)Bir kitap da sana alalım.
C)Sana da bir kitap alalım.
D)Bir tane de kitap sana alalım.

6)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sadece kendi bildiğini yapmak,başkalarını dinlememek”anlamını vermektedir?
A)Burnu havada olmak
B)Burnu Kaf Dağı’nda olmak
C)Burnundan kıl aldırmamak
D)Burnunun dikine gitmek

7)“Dışarı”sözcüğü hangi seçenekte yer yön zarfı olarak kullanılmıştır?
A)Babası eve almadığı için dışarıda kalmış.
B)Dışarı çıkmayın,öğretmen kızıyor çünkü.
C)Bu otobüsler dışarı hatlarda çalışacak.
D)Dışarısı kardan görünmüyor.

8) “Olayı öğrenince son derece kızdı.”
Cümlesinde altı çizili sözcük öbeğinin belirteç olarak görevi,aşağıdakilerden hangisidir?
A)durum zarfı
B)yer zarfı
C)soru zarfı
D)nicelik zarfı

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A)Bu ay soğuk günler geçirdik.
B)Artık dünya teknolojide hızla ilerliyor.
C)Uzaydan dünyanın fotoğrafları çekiliyor.
D)Oturma odamızı güneş iyice ısıttı.

10)Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne kullanılmamıştır?
A)Öğretmen soruları okudu ve yanıtladı.
B)Kitabı okudu,sonra müzik dinledi.
C)Orhan’ın yüreği yurt sevgisiyle doluydu.
D)Çocuk kapıdan içeri girdi;salona yöneldi.

CEVAP ANAHTARI:
1.C,
2.D,
3.C,
4.B,
5.A,
6.D,
7.B,
8.D,
9.C,
10.C
Devamını Oku...

Noktalama İşaretleri 7. SınıfNoktalama İşaretleri (7. Sınıf)

Noktalama işaretleri, yazıda anlamı aydınlatır, yanlış anlaşılmaların önüne geçer, okumayı düzenler ve kolaylaştırır. Bu işaretler duygu ve düşüncelerin daha açık anlatılmasına ve yazının düzenlenmesine yardımcı olur.

Nokta (.)

Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur: Öğrenciler arka bahçede oynuyor.
"-(ı)ncı" eki yerine kullanılır: Onlar 7. Sokak'ta oturuyor.
Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl rakamlarının arasına konur: 20.10.2000,05.06.1998...
Saatlerin yazımında saatle dakikayı gösteren rakamların arasında kullanılır: Sınav 21.30'da başlayacak.
Sözcük kısaltmalarının sonunda kullanılır: Dr., Doç. Dr., Prof. Dor., Av., s. (sayfa)
Çarpı işareti yerine kullanılır: 7.8=56
Uyarı: Kitap, dergi, yazı ve şiir başlıklarından sonra nokta konmaz.

Acımak, Bingöl Çobanları, Çalışma Tutkusu...

Virgül (,)

Cümlelerin, eş görevli sözcüklerin, söz gruplarının arasında kullanılır:
Kitapları ciltledi, rafa dizdi.

Annesini, kardeşini özlemiş.

Derginin son sayısı yeni denemecilere, yeni şairlere


Özne yüklemden uzak düşmüşse özneden sonra konur: Serhat, sabahları biraz yürüdükten sonra kahvaltı yapar.
Mektuplarda hitaplardan sonra konur: Aziz Dostum, Sevgili Kardeşim,
"Evet" ve "hayır" gibi sözlerden sonra konur: Evet, onları gördüm.
Anlam belirsizliğini gidermek için konur: Pencereden, akan insan seline bakıyorum.
Cümlede tekrarlanan sözler arasına konur: Akşam, yine akşam, yine akşam.
Cümlede ara söz göreviyle kullanılan açıklayıcı sözlerin başında ve sonunda virgül kullanılır:
Geçen hafta, senin İzmir'e gittiğin gün, İstanbul'a kar yağdı.
Uyarı: İkilemelerin arasına, tamlayan ile tamlananın arasına, "ve, veya" bağlaçlarından önce ve sonra virgül konmaz.


Noktalı Virgül (;)
Öğeleri virgülle ayrılmış cümleleri bağlamak için kullanılır: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür şan kalır.
İki cümleyi birbirine bağlayan "ama, fakat, ancak" gibi bağlaçlardan önce konur:
Yemek yedi; ama çay içmedi.
Havuzda yüzebilirim; fakat denizde yüzemem.

Virgülle ayrılmış tür ve grupları birbirinden ayırmada kullanılır: Manavdan elma,  portakal;  patlıcan ve domates aldım.

Uyarı: Noktalı virgülden sonra sözcükler büyük harfle başlamaz.

Soru İşareti (?)

Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur:
Dün kim size geldi?

Buradakileri tanıyor musun?

Sıralı cümlelerin her ikisinde de soru anlamı varsa soru işareti ikinci cümlenin sonuna konur: Sinemaya mı gidelim, yoksa tiyatroya mı?
Parantez içinde soru işaretinin kullanılması, cümleye alay veya bilginin şüpheyle karşılandığı anlamını katar: Babası gençliğinde çok iyi (?) güreşçiymiş.
Uyarı: Soru işaretinden sonra cümle büyük harfle başlar.

Üç Nokta (...)

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
Gökyüzünde kara kara bulutlar...
Onunla yarın görüşürsem...

Benzer örneklerin devam ettiğini göstermek için konur: Bu bölgede birçok kuş vardı: kartal, şahin, atmaca...
Söylenmek istenmeyen sözler yerine konur: Ağzında... sözü çıktı.
Bir sözün alıntı olduğunu göstermek için kullanılır: ... Kendine uygun olmayan kalıplar içinde kötürümleşti.
Uyarı: Üç noktadan sonra büyük harfle başlanır.


İki Nokta (:)

Açıklama yapılacak cümlelerden sonra kullanılır: Masada her şey vardı: peynir, zeytin, bal, yağ...
Tırnak içine alınmış alıntı sözlerden önce iki nokta konur: Atalarımız: "Görünen köy kılavuz istemez." demiş.
Yazı içinde bir kişinin konuşmasını göstermek için, konuşma çizgisinden (-) önce konur.
Arkadaşına döndü:
- Eline sağlık, çok güzel olmuş, dedi.

İki  noktadan  sonra cümle  gelirse  büyük  harfle başlanır, cümle gelmezse küçük harfle başlanır. Dün farklı bir iş yaptım: Çalışma odamı boyadım.
Tırnak İşareti (" ")

Alıntı sözler tırnak içine alınır: "Zaman, en kıymetli hazinedir." derdi.
Cümlede belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır: Son yazısında "cesaret" kavramı üzerinde durmuş.
Eser adları tırnak içine alınır: Geçen hafta "Yaban"ı okudum.
Ünlem İşareti (!)

Şaşma, kızma, acıma, beğenme gibi duyguları içeren cümlelerin veya kelimelerin sonuna konur:
Ne ilginç bir kuş böyle!
Hey, buraya gelsene!
Tüh! Yine derse geç kaldım.

Parantez içinde kullanılan ünlem işareti cümleye alay, küçümseme anlamı katar: Mahallemizin en cesur (!) genci geliyor.

Kısa Çizgi (-)

Bu işarete hece birleştirme çizgisi de denir.

Satır sonuna sığmayan  sözcükler satır sonunda bölünürken kullanılır:
...............düşüncelerine katılıyorum.
Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler hecelerine ayrılırken basit bir sözcükmüş gibi ayrılır:
...............aslanağzı vardı, (yanlış)
...............aslanağzı vardı, (doğru)
Aralarında bir ilgi, ortaklık bulunan sözler arasına konur:
Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledik.

İtalya-Rusya görüşmeleri askıya alındı.

Bir olayın başlangıcını ve sonunu gösteren tarihlerin arasına konur: I. Dünya Savaşı (1914-1918) yılları arasında oldu.
Eklerin  belirtilmesinde,  sözcüklerin  köklerini ve eklerini ayırmada kullanılır: -ecek, -siz, -t;
insan-lar-ın
Fiil kök ve gövdelerinden sonra mastar eki yerine kullanılır: konuş-(konuşmak), güldür-(güldürmek)
Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır: Evdeki herkesi -en çok da annemi- çok özledim.
Kesme İşareti (')

Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Muğla'nın havası temizdir.
Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. İzmir'e 1996'da yerleştik.
Kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayırılır: DSİ'de arkadaşı çalışıyor.
Şiirlerde ölçüden dolayı hece düşmesini göstermek için kullanılır: N'eylersin ölüm herkesin başında?
Harflerden veya eklerden sonra gelen ekleri ayırmak için konur:
Türkçede -lik'le türetilmiş çok sözcük var.
Ansiklopediyi, a'dan g'ye kadar ben inceledim.


Ayraç (Parantez)

Cümle içindeki açıklamaların, ara sözlerin belirtilmesinde parantez kullanılır: Tanzimat edebiyatında N. Kemal'in (vatan şairi olarak bilinir) yeri tartışılmaz.
Kimi sözcüklerin eş anlamlıları ayraç içinde gösterilir: Benzetme (teşbih) edebiyatımızda sıkça kullanılan sanattır.
Yabancı sözcüklerin okunuşları ayraç içinde verilir: Balzac (Balzak) Fransızların ünlü yazarıdır.
Tiyatro  metinlerinde yapılacak hareketler ayraç içinde yazılır: Kavuklu (ellerini kaldırarak) dua etti.
Bir olayın başlangıç-bitiş tarihleri ya da ünlü bir ismin doğum-ölüm tarihleri parantez içinde verilir: Nurullah Ataç (1898-1957) usta bir deneme yazarımızdır.
Örnek Soru: (1991-DPY)


"Aman Allah'ım ( ) Güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı ( ) oltanın ucunda çırpınıp duruyordu ( )"
Yukarıdaki parantezlerin içerisine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)   (:)-(,)-(...)                       B)  (!)-(,)-(;)
C)   (!)-(,)-(.)                          D) (.)-(,)-(!)

Yanıt: C
Devamını Oku...

7.sınıf Türkçe çalışma kitabı cevapları


7.sınıf Türkçe çalışma kitabı cevapları

7.sınıflar için Türkçe çalışma kitabı cevaplarını hazırladık.Umarım sizin için faydalı olur.
sayfa 9-10
etken:bu işteki etkenleri tam anlayamadı
üretken:tarımda her zaman üretkende kazanır
özen gösterme:bu işde özen gösteren kazanır
hoşgörü:sen hiçde hoşgörülü birine benzemiyorsun
öngörmek:seni her konuda ön görüyorum
yaratıcı düşünce:çocuklar yaratıcı düşüncede bulana bilirler
eleştirel düünce:herkez eleştirel düşüncede olunamaz:
dünya görüsü:
insan gücü:bu iş insan gücü ile yapılacak sey degil
belge:bu belgeleri hemem avukata iletmelisin
zirve: zirveye cıkmak için çok çalışmalısın
güvence altına almak:bu işi güvence altına almak lazım
öz saygı:böyle zamanlarda kendine duyulan öz saygı çok önemlidir
kediyle barşık olmak: her zaman kendinizle barışık olun
başkalarıyla barışık olmak:ben başkalarıyla barışık olurum
uzlaşma: bu konuda uzlaşmaya eremedik

METİN ÇÖZÜMLEYELİM
1……………
2.kürsüdeki bir sahış bu konuşmayı yapmaktadır.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor
3.dinleyici grubuna hitap etmektedir.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor
4.degerli dinleyiciler kelimesiyle başlamiştır
5.konuyla ilgili açıklama yapmıştır ve sondada bulunmaktadır
6.dinleyicileri bilgilerdirmek
7.açıklama ve örnekleme
8.nesnel yargı
9.tanımlama ve örnekleme
10.küçük bir açıklamayla bitmiştir
sayfa 10
Eş Anlamlıları
1-Görünüş—Zevahir
2-Becerikli—Hamarat
3-Başarı—muvaffakiyet
4-Bayındırlık—İmar
5-Etki—Tesir
6-Damat—Güvey
7-Egemenlik—hükümranlık
8-Empoze etme—dayatmak
9-Olanak—imkân
1.Bu yazlıdan da yüksek not alınca şevke geldi
2. Başkasına sinirlenmiş ama hepimizin kalbini kırdı.
3. Babam çok meşgul oldugunu söyledi ve beni baştan savdı
4. Eve devamsızlık mektubu gönderilince foyası meydana cıktı.
5. Ögretmenimiz öyle güzel ve tatlı konuşluyordu ki ağzından bal damlıyordu.
6. Ona gerçekleri gösterebilmek için çok dil döktü
7. sınıf türkçe çalışma kitabı 18-19 -10.etkinlik-
1.Öğretmenimiz oniki yıl Ağrı’da çalışmış.
2.Betül gezmek için 13.15′te evden çıkıyor,15.50′de eve dönüyor.
3.Çin’de yaklaşık 150.000.000 kişinin soyadı “Chang”tır.
4.Yirmi beş cm uzunluğundaki bir lastiği her iki ucundan 8′er cm çektik.
5.Ülkemizde ilk nüfus sayımını II.Mahmut yaptırmıştır.
6.Şili’deki Atakama Çölü’ne en son 400 yıl önce yağmur yağmıştır.
7.Beş taş,beş tane taşla oynanan bir tür çocuk oyunudur.
8.Kuzey kutbu,kış aylarında yük seksen altı gün güneşten mahrumdur.
9.Şairin 2.’inci kitabı çok beğenildi.
10.Atatürk,10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.
11.Aynı notayı önce ikilik sonra altmışdörtlük seslendirdi,aralarındaki farkı anladık.
12.Arkadaşlarla iki hafta sonra buluşmak için sözleştik.
13.Altmışaltı,altmış altı sayı almakla kazanılan bir çeşit iskambil oyunudur.
Doğru veya yanlış diyeceğiz
Konu:Sayıların Yazımı
1-d
2-y
3-d
4-y
5-d
6-d
7-d
8-d
9-y
10-y
11-y
12-d
13-y
sayfa 9-14 cevapları
2.etkinlik
1.soru = metinin konusunun içeriği çocuk haklarıdır.
2.soru = yazar tarafından yapılmış.çünkü;yazar değil çocuklar tarafından yapılsaydı çocuk bizler diye bahsederdi
sayfa 10
soru 3 = dinleyici grubuna çünkü diyor ki değerli dinleyiciler
soru 4 = değerli dinleyiciler diye başlanmıştır
soru 5 = eğitimle ilgili
soru 6 = çocukların kendi haklarını öğrenmesi
soru 7 = açıklama
soru 8 = nesneldir
soru 9 = tanımlama
soru 10 = beni dilediğiniz içi teşekkür ederim diye bitmiştir
5. etkinlik
Acı dil yanlız sahibine değil karşısındakinede zarar verir
Ağzın icindeki dik her dönüşünde can yakar
8.Etkinlik; Aşağıdaki cümlelerin altı çizili fiillerin anlam özelliklerini belirleyiniz.
1) Atatürk,1881′de Selanik’te doğdu.
2) Pencerenin önünde sessizce oturuyordu.
3) Buzdolabına konmayan yiyecekler kokuşur.
4) Her gün mutlaka bir gazete okumalısınız.
5) Giysileri oldukça eskimişti.
6) Yeni pantolonuyla gömleğini giyecek.
7) Öğretmenini karşısında görünce sevinecek.
 Yeni sınıf arkadaşlarını çok seviyor.
9) Dökülen yaprakları topladı,çöp torbasına doldurdu.
10) İçi neşeyle doldu taştı.
İş Fiilleri;
4)Okumak,
6)Giymek,
8)Sevmek,
9)Toplamak-doldurmak.
Oluş Fiilleri;
1)Doğmak,
3)Kokuşmak,
5)Eskimek.
Durum Fiilleri;
2)Oturmak,
7)Sevinmek,
10)Dolup taşmak.
Sayfa 11′deki 3. ve 4. etkinliği kendin yapacaksın zaten
sayfa 17-4. etkinlik
4. Etkinlik
Metnin Konusu şudur:
atom bombasından etkilenen insanların hayatı anlatılmaktadır
Metnin Anadüşüncesi şudur:
Atom Bombasının Tehlikesi
Metnin Yardımcı DÜşünceleri şunlardır:
Atom bombası ve radyasyonun etki süresi ve atom bombasının atıldığı yerdeki insanların duyguları
Metnin Başlığı Şu Olmalıdır:
Kendiniz bulabilirsiniz
Atom Bombasının sonucu:
Kahrolsun Atom Bombası… vb.
miras keçe
1. etkinlik
hayvan derisinden yapılan kaba kumaş
dengi
parçalanmış
tahtadan yapılan kanepe
perdeyi takmaya yarayan düğme
eski çağlardan kalmış maddi ve manevi değeri olan eser
çiçek dikilen yer
152. sf 2. etkinlik
Murat = çep telefonu vermek
Alper = tükünmez kalem vermek
Burak = uzay aracının resmini koymak
Temel = gözlük takmak
Can = dizüstü bil. vermek
3.Etkinlik
Giriş bölümüyle ilgilidir
4.etkinlik
1=nesnel
2=nesnel
3=öznel
4=nesnel
5=nesnel
sayfa 121
2 etkinlik
a) kafasında şimşek çakmak
2.eli kolu bağlı beklemek
3.umudunu yitirmemek
4.gözlerine inanamamak
123.SAYFA: SEVGİLİ MARY:
bu mektubu sana fatih sutan mehmet i tanıtmak için yazıyorum.
F.S.Mehmet İstanbulu fethederken 21 yaşındaydı.O zor durumlar karşısın da yenilmeyen bir padişahtı o akıllı zeki güçlü azimli zor karşısında yenilmeyen ve sana anlatamadığım bir sürü özelliği olan bir padişahtı. F.S.mehmet koca bizansı yok etmişti ama F.S.M. olmasaydıgemiler karadan yürütülmeyip istanbul alınamıyacaktı
işte F.S.M.sayfalara sığdıramadığım padişah.
81-82 cevapları
6.Etkinlik:
1) C
2) B
3) B
4) D
Zaman Zarfları
7.Etkinlik:
1. Tatil haberini alan öğrenciler öğleyin evlerine gittiler.
2.İki saat önce televizyon seyrediyordu.
3.Sabahleyin siyah mantosunu giyerek dışarı çıktı.
4.Bilim çocuk dergisini yeni sayısını yarın alalım.
5.Konuyu saptırma, ne demek istediğini hemen söyle.
6.Dün Konya’dan gelen misafirlerimizi karşıladım.
7.Keşke seninle bugün görüşebilsek.
8.Bu çöpleri derhal toplamalıyız.
45.SAYFA 5 .ETKİNLİK..
1.Laiklik.
46.SAYFA 7.ETKİNLİK
1.ÖN PLANLI
2.medeniyet ve kültür
3.milleti ön planda tutarak milli olmuşlardır..
47.SAYFA 9.ETKİNLİK
1.cümle:gereklilik kipi
2.cümle:geniş zaman
3.cümle:istek kipi
4:cümle:geniş zman kipi
5:cümle:şart kipi
47.SAYFA 11.ETKİNLİK
1cümle: olumlu
2.cümle: olumsuz
3:cümle: olumlu soru çekimi
4.cümle: olumsuz soru çekimi
48.SAYFA 1.ETKİNLİK
1: opera
2: orkestra
3:şaheser
4:konservatuvar
5:darülbedayi
6: onur
7:bellemek
8:vazgeçilmez
9:özdeyiş
10:mebus
11:yıgın
12:duyarlılık
13:sanat
Şifrede:ATATÜRK VE SANAT
29. sayfadakinin birincisi:
Haritadaki mavi boyayla yani denizle ilgilidir.
Kullanıldığı Alan : Denizcilik.
Kelimeler:Küpeşte , ağ , pul , ırıp , reis , kıç altı , tayfa , rıhtım.
Kullandığı Alan : Deniz hayvanları.
Kelimeler: Dülger balığı ve kırlangıç balığı.
Birinci etkinliğin üçüncüsü:
Bir olaya çok üzülmek.
Bir olaya çok sevinmek.
Kahvesini yavaş , yavaş içmek.
Üzgünce seğirte seğirte yürümek.
sayfa:30 2.Etkinlik
1-Çalışan adama çalışmasının,emeğinin karşılığını vermemesi
2-Adamın adaya düşmesi
Adama balık vermemeleri
Kahvecinin adamın hakkını araması
Adamın hakkını alamaması
3-”Hakkımızı aramalıyız”
4-Bir şey için sonuna kadar mücadele etmeliyiz.Haksızlık yapmamalıyız
5-Vardır. Bir adam balığa çıkar yanında gelen o adama hakkını vermeyebilir
Sayfa:30-31 3-4.Etkinlik
Aynı şekilde bundan da pek emin deilim
3.Etkinlik
Dışarıdan gelen adımın……….?
Cevap: Çalışmak,karnını doyurmak.Balık almka olabilir.
Adam,amacına ulaşmak için…..
Cevap:Bir şey yapmadı.Pes etti, mücadele etmedi
Adam,amacına ulaşa….
Cevap:Hayır Çünkü pes etti.Mücadele edip hakkını alabilirdi.Veya tatlı bir dil kullanabilirdi.
4.Etkinlik
I.Bölüm
-Hakkını aramayan çünkü adam hakkını aramıyor
-Haksızlık yapan çünkü diğer çalışanlara verdiği balıktan, dışarıdan gelen adama vermiyor.
-Haksızlık yapan ve saygısız çünkü dışarıdan gelen adama balık vermiyor ve kahveciye saygısızca bağırıyor
-Yardımsever çünkü dışarıdan gelen adama hakkını araması için yardım ediyor.
II.Bölüm
Reis ve balığın üstüne basan adaam birbirine benziyor .Çünkü ikisi de dışarıdan gelen adama balık veremiyorlar.Onu dışlıyorlar
türkçe çalışma kit. sayfa 33
1. herhalde=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
2.birdenbire=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
3.hiçbiri=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
4. dülger balığı=iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.
5.kıç altı= iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.
6.pay yapmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
7.laf işitmek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
8.söz vermek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.-birleşen kelimeler ayrı yazılmıştır.
9.can sıkılmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.
sayfa 16-17-18
meşhur:SÖZLÜK ANLAMI
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen
cömert:SÖZLÜK ANLAMI
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör
Kutlu:SÖZLÜK ANLAMI
Uğurlu
röportaj:SÖZLÜK ANLAMI


Kaynak: 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları | BilgiKafe.Net – Hayata Dair Her Şey
Bilgi Kafe- bilgi kafe
Devamını Oku...

6.Sınıf Çalışma Kitabı Sayfa 129,130,131,132,134, 135-140


6.Sınıf Çalışma Kitabı Sayfa 129,130,131,132,134, 135-140 Arası
1.Etkinlik


Süpermen Kelimesini Anlamını Araştırıp yazınız.İnsanlara yardım eden güçlü birisidir..
Süpermen genellikle kimlerle mücadele eder?
Kötülerle,çünkü düzenin sağlanması için
En çok çizgi roman kahramanı seviyorsunuz?
spıderman,batman,örümcek adam

Bu mücadeleyi kim kazanır?neden?süpermen kazanır
çünkü her zaman herkes iyiyi sever ve kötüler bazı insanlara zarar verir
Süpermen olsaydınız yapacağınız ilk şey ne olurdu?
Herkese yardım ederdim kötü adamlarla savaşırdım...

2.Etkinlik


Naylon=4
Cankurtaran simidi=5
kebap=6
dürüm=3
Lahmacun=7
kokoreç=2
yalpalamak=1


Ben Lahmacun yedim
ben bugün dürüm yedim
Abim kebap yiyordu....

3.Etkinlik


1.Limon
prasa
lahana
sarımsak

2.Adam sen süpermen değilsin diyor....

3.Çevre kirliliğinin düzenli olması


4. Halkın kendi aralarında diyalokları

5.süpermen geri geldi....

6.İstanbul buğazının olması

4.Etkinlik


KİŞİ TANITMA KARTI

Adı:Süpermen
Kişilik Özellikleri:Uçması Ve Kötülerle Savaşması
Mesleği:İnsanlara Yardım Etmesi
Dış Görünüşü:Güçlü
Hoşlandıkları:İnsanlara Yardım Etmesi.
Hoşlanmadıkları:Kokudan Hoşlanmıyor
Başından Geçen olay:Denize Düşmesi

KİŞİ TANITMA KARTI

Adı:Hafize(İsmi size Kalmış İstediğinizi Koyabilirsiniz
Kişilik Özellikleri:Yaşlı Olması
Mesleği:Emekli
Dış Görünüşü:Zayıf,Güçsüz,Yaşlı Olması
Hoşlandıkları:Süpermenden Hoşlanıyor....(Güçlü Olduğu İçin Ve İnsanlara Yardım Ettiği İçin)
Hoşlanmadıkları:Küfürü Sevmiyor....
Başından Geçen Olay:Yolda Giderken Yere Düşmasi2.Kötülerle Savaşan İnsanlara Yardım Eden....

Güçlü Herkese Yardım Eder

6.Etkinlik

Masanın örtüsü yıkanınca tertemiz oldu.
Çilek reçeli yapmaya çalışıyorum.
Bu kitap bana annemin hediyesi dir.
Sizi okulun önün de bekleyeceğiz.
Dağın zirvesinde karlarla kaplıydı.
Uçak sesleri beni hep tedirgin eder.
Bulgur pilavı en çok sevdiğim yemektir.
Babam pazardan Ayaş domatesi admış
Devamını Oku...

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 55-58


6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 55-58
sayfa 57::

7.Etkinlik

Siz hangi evde otuyorsunuz?

Tüm çocuklar sevilmek ister.

bu kitabı kaç kişi okudu?

bazı günler dedemlerde kalıyorum

kardeşin kaçıncı...........

kaçar elma..........

birkaç yerde durdu.

8.Etkinlik

...size kapıyı hangisi açtı

...ötekiler henüz gelmediler

...öbürünü de arkadaşına ver

...bazıları kurallara titizlikle uyar

...evi kaça aldınız?
Devamını Oku...

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112 113 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa: 108-109-110-111-112 113 Cevapları
1.Etkinik

1.İş yapmak-Büyük iş
2.Rica
3.Başvuru
4.Mecburiyet
5.Sonuç
6.Doktorlar

2.Etkinlik

1.Nüfuz Etmek
2.Taaruza kalkmak
3.Vazifeye sokulak
4.Hallaç pamuğu gibi atmak

3. Etkinlik
1.Çirkin
2.(Bulamadım)
3.nazik
4.Ak
5.Kara
6.Kısa
7.(bulamadım)
8.Eski
9.gelmek
10.el
11.çok
12.İnce
13.Laf
14.Mektep
15.Ece
16.Zayıf

Anahtar kelime=Çanakkalegeçilmez

4.FRANSIZLARA Karşı çarpışırken büyük bir kahramanlık gösterip şehit olmasıla bitirirdim

6. Etkinlik

Okulun adını yazınız.
Bursa


Okulumuzun (Örnek)6/b sınıfında bulunan (örnek)155 Numaralı öğrenciyim.Okulumuzun bir tur hazırlanıp Çanakkale gezisinin yapılmasını istiyorum.
Geeği yapılmasını arz ederim

Tarih=(örnek)19.01.2000
İmza=
Adınız=

Adresinizi yazın

7.Etkinlik

Vatan toprağı

Vatanımız savunmasız değil
Bayrağımız sahipsiz değil
Eğer yolunda şehitlik varsa
Bu vatana can feda
Sana canımız feda
Sana gönlümüz feda olsun türkiyem

8.Etkinlik

1.Y
2.Y
3.Y
4.D
5.Y
6.Y
7.D
8.D
9.Y
10.D
11.D
12.Y
13.Y
14.Y
15.D
16.D


5.etkinlik

1)ikiside doğadan bahsediyor
2)ikiside şiir biçiminde yazılmış

İKİ METNİN FARKLI ÖZELİKLERİ
1)birinin şiir olması
2)türkiye metninin şiir olması la fonten in hikaye olması

6).etkinlik

1)ek
2)ek
3)X
4)X

kırılan şemsiyesini evde bırakıp annesininKİni yanına aldı
ÇantadaKİ kitabımı defterimi sıranın üzerine koydum
Bana öyle geliyor Kİbu yarışma bizi kazandıracak

7)Etkinlik

Ahmet'i annesi bize getirdi
Ahmet'e soru sordum
Ahmet'de bizimle sinemaya geldi
Ahmet'den kitap aldım


Dolap'ı çok küçükmüş
Dolap'a nasıl girdiniz
Dalap'ta kalemimi unutmuşum
Dolap'dan giysilerimi aldım

Kuzu ile oynadık
Kuzu'ya yem verdik
Kuzuyu'da çimenliğe getirdi
kuzu'dan süt sağdık

Üzüm'ü bugün topladık
Üzüme su verdik
üzümde çabuk yendi
üzümden pekmez yaptık

kazağı çok beğenmiş
kazaga boncuk takmış
kazakta yesil renkliymiş
kazaktan bende aldım
Devamını Oku...

8. Sınıf Türkçe çk 120-125-126-127-128-129-130-132-134 Cevapları

8. Sınıf Türkçe çk 120-125-126-127-128-129-130-132-134 Cevapları

120
7.Etkinlik
Arkadaşım,Türkçe kitabını bana verdi = Türkçe kitabının altını çizin

Görevliler Eşyaları Odaya Taşıdı = Taşıdı ' nın altını çizin

Müdür ve Yardımcıları Odayı Gezdi = Gezdi ' nin altını çizin

Babam Dün Araba Aldı = Araba nın altını çizin

Bakkaldan Ekmem Aldım = Ekmeğin altını çizin

Valilik Okulumuzu Boyadı = Okulumuz un altını çizin

Bugün Kütüphanede Serkan'ı Göremedim = Serkan ' ın altını çizin

Kardeşim Dün Bardak Kırdı = Bardakğın Altını Çİzin

Ders notlarımı arkadaşıma verdim = Ders Notları

İnsanlar Eğlenmeyi Sever = Eğlenmeyi

125

I.Bölüm

ağla - = ağlat = onu
evlen - = evlendir = kızını
otur - = oturt = bebeği
düş - = düşür = vazoyu
azal - = azalt = sesi

II.Bölüm Cümleler

Çocuğu güldürdü

Kızını Evlendirdi

Bebeği Kucağına Oturttu

Vazoyu O Düşürdü

Sesini Azalt


126

Metinde Geçen Kişiler == Yazar ve Yazarın Arkadaşı , arkadaşının çocuğu

Metinde Geçen Hayvanlar == Pirana . Kedi , Balıklar , Köpek , Yılan

Özellikler ( Kişilerin ) == Çocuklar Yaramaz ,, Yazar Anlayışlı ve Saf ,, Arkadaş Umursamaz

Özellikler ( Hayvan ) == Pirana Saldırgan ,, Yılan Korkutucu ,, Köpek Haylaz

Hoşunuza Giden Durumlar == Yazarın Ayı Postundan Korkması

'' '' Sözler == Yapamadım Kusura Bakmayın

 127


Cümbür Cemaat == Hep Beraber
Tüyleri Ürpermek == Korkmak
Semiz = Besinli
Kendinden Geçmek = Dalmak , Bayılacak Duruma Gelmek
Kasılmak == Gerilmek
Başına Devlet Kuşu Knmak == Şanslı olmak
Köşeyi Dönmek = emek sarfetmeden zengin olmak
Zevkten Dört Köşe Olmak == Yaptığı işten memnun kalmak ( Lüten Saçma Sapan Bişe Anlamayın )
Dizlerinin Bağı Çözülmek == Ayakta Duramıyacak Halde Olmak
Tezehürat == Sesli Bir Şekilde Slogan Atıp Desteklemek
Tedavi Etmek == İyileştirmek
Mesul == sorumlu
Kevgir == Süzgeç , Elek
Sedir == Divan 128

Evlenmek = İzdivaç Yapmak
Ziyaret = Görüşme
Mutlu = Şen
ayakkabı = Pabuç
Tebrik Etme = Kutlamak
Yıl = Sene
Mahcubuyet = Utangaçlık


geri X ileri
uslu X yaramaz
Nazik X kaba
Islak X kuru
Kalkmak X Oturmak
Uyumak X Uyanmak
İyi X Kötü


129


1.Grup = Sedir Yuvarlak içine alın
2.Grup = Kumaş yuvarlak içine alın
3.Grup = Yalı yuvarlak içine alın
4.Grup = Şömine yuvarlak içine alın

II)Cümleler

1.Yorgunluktan SEDIRE uzandı
2.Ali ince KUMASTAN kendine kazak yaptı
3.Biz YALI ya taşınacağız
4.ŞOMINE nin ışığı her yeri aydınlatıyor 130

Anafikir = Hayvan sevgimizi çevremizdeki kişilere karşı abartmamamız

Yardımcı Fikirler ;;;

*Köpeğin terlii getirmesi
*Yastık yerine kedinin kuyruğu çekilmesi
*Adamın ayı postundan korkması
*İlk kez bir ziyarete gitmesi
*Yusuf'un Yılanını duyunca Kanguru gibi zıplaması


132 ----- 134
permalink

__ 132 __

7.ETKINLIK

I)Onun Nasıl Olduğunu Göstermek İçin
II)Kafasına Kuş Yapmıştı
III)Yastığı Çekiyim Derken Yanlışlıkla Kediyi Çekmiş

__ 134 __

10.ETKINLIK

1.____Zeytinleri___ NE? (X)
2.____Ben___ KİM? (X)
3.____Tatlı Anıları___ NE? (X)
4.___Biz___ KİM? (X)
5.___Ben___ KİM? (X)

Devamını Oku...
 
Copyright (c) 2010 aygunhoca
Sponsored by : Fastoyun